10. ročník NCS a 2. ročník Memoriálu Petra Patscha

10. ročník NCS a 2. ročník Memoriálu Petra Patscha

Dňa 26. júna 2012 sa uskutočnil 10. ročník NCS žiakov MŠ, ZŠ a SŠ v cyklistike o Pohár olympijského víťaza Antona Tkáča a 2. ročník Memoriálu Petra Patscha. Súťaž sa konala v zámockom parku v areáli futbalového štadiónu v Maláckach. Zúčastnilo sa 65 detí z rôznych...
Happy day v Cvečku

Happy day v Cvečku

Dňa 15. júna 2012 sa v CVČ Malacky uskutočnil „Happy day“ ako ukončenie krúžkovej činnosti v tomto školskom roku. O program sa postarali deti, ktoré predviedli, čo sa naučili počas roka. Na krúžku malých mažoretiek, moderných tancov a tanečnej rytmiky si...
Vyhodnotenie predmetových olympiád

Vyhodnotenie predmetových olympiád

Centrum voľného času Malacky zorganizovalo slávnostné vyhodnotenie predmetových olympiád za školský rok 2011/2012, ktoré sa uskutočnilo dňa 8.6. 2012 v CVČ. Na vyhodnotení sa zúčastnilo 90 žiakov zo ZŠ Malaciek a okolia. Úspešní boli odmenení vecnými cenami a...
Športové hry malackej mládeže

Športové hry malackej mládeže

Na všetkých školách sa 1. 6. 2012 uskutočnili Športové hry malackej mládeže. Odovzdávanie cien sa konalo 6.6.2012 , na ktorom sa zúčastnili víťazi jednotlivých súťaží. Vecné ceny odovzdával primátor mesta Malacky RNDr.J. Ondrejka spoločne s predsedom Komisie pre...