Cvečkopárty 2022

V stredu 15. 6. 2022 sme zorganizovali záverečný program detí z krúžkov. Záver školského roka v CVČ sme oslávili ako sa patrí – spevom, hudobou a tancom. Pre mnohých to bolo prvé vystúpenie pred veľkým publikom. Deťom patrí veľká pochvala za skvelý program a...

Deň detskej radosti v Zámockom parku – 4. 6. 2022

Prídite s nami osláviť Deň detí úžasným programom, spievaním, tancovaním, športovaním, tvorením,… S Cvečkom si môžete vytvoriť veselé ceruzky, alebo sypané obrázky, prípadne si zašportovať so športovými pomôckami z našej požičovne. Tešíme sa na...