Oznam o začatí krúžkovej činnosti v CVČ – od 2. 10. 2023

Oznamujeme všetkým prihláseným na krúžky, že krúžková činnosť začína od 2. 10. 2023 podľa rozvrhu na webe CVČ pri jednotlivých krúžkoch alebo v edupage v časti Triedna kniha. Zároveň žiadame o úhradu poplatku všetkých tých, ktorých sme na to vyzvali platobným...

ŠARKANIÁDA 2023 – pozvánka na podujatie

Pozývame všetky deti a rodičov na veľký zlet šarkanov, ktorý sa uskutoční v nedeľu 8. 10. 2023 na lúke „pri mlyne“ – smer Kostolište. Registrácia pretekárov a púšťanie šarkanov začína o 14.30 h. Do výtvarnej časti podujatia môžete priniesť...

VZDELÁVACIE POUKAZY – do 25. 9. 2023

Centrum voľného času v Malackách JE PRIJÍMATEĽOM VZDELÁVACÍCH POUKAZOV. Deti, ktoré do 25. 9. 2023 odovzdajú poukaz do CVČ, budú oslobodené od 1 mesačného poplatku za 1 krúžok za každé obdobie /október-december, január-máj/. Po tomto termíne sa poukaz nedá...

Prihlasovanie na krúžky od 11. septembra 2023

Milí rodičia a záujemcovia o krúžky u nás v CVČ, od 11. 9. 2023 sa môžete prihlásiť na naše krúžky. Prečítajte si podrobne informácie ku krúžkom, budete ich potrebovať k vyplneniu prihlášky. Prihlášku nájdete v spodnej časti popisu krúžku. Ak sa chcete prihlásiť na...

Pokračovaním prezerania obsahu našej web stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

Na stránke www.skinpoint.sk používame cookies na zvýšenie funkčnosti a zlepšenie výkonnosti našich web stránok, aby sme vytvorili lepší zážitok pre našich návštevníkov. Ak pokračujete v prehliadaní obsahu našej web stránky bez zmeny v nastavení cookies, alebo ste klikli na Akceptujte, tak súhlasíte s ich použitím.

Zavrieť