Spevácky talent CVČ

10. 6. 2019 sa v Cvečku uskutočnila súťažná prehliadka mladých spevákov.
Každý súťažiaci zaspieval 1 pesničku podľa vlastného výberu.
Odborná porota hodnotila intonáciu, rytmus a celkový umelecký dojem.

I. kategória /predškoláci a 1. roč. ZŠ/
1.  Mercedes Magdaléna Maťová
1. Ninka Jánošová
2. Hanka Urbaničová
3. Hanka Húšťavová

II. kategória /2.-5. roč. ZŠ/
1. Tamara Bartková
2. Natália Glembusová

2. Sára Masrnová
3. Mária Vrabčeková
3. Nikoleta Hýllová

III. kategória /6. -9. roč. ZŠ/
1. Terézia Vašková
1. Claudia Vu Nhuová
2. Martina Trojáková