AKTUÁLNE INFORMÁCIE k 67. ročníku súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
V súvislosti s pretrvávajúcou nepriaznivou epidemiologickou situáciou sa Národné osvetové centrum (ďalej len NOC) rozhodlo posunúť termíny prvých troch postupových kôl súťaže Hviezdoslavov Kubín, a to nasledovne:
– školské kolá do 29. 2. 2021,
– obvodné kolá do 20. 3. 2021,
– okresné kolá do 10.4.2021.

NOC zároveň povoľuje realizáciu školských a obvodných kôl v alternatívnej forme. Napríklad priamym odporúčaním, online formou, či záznamom.

Priame odporúčanie – Pedagogičky a pedagógovia/porotkyne a porotcovia na základe dohody priamo odporučia recitátorky/recitátorov bez fyzického vypočutia výkonu, napríklad minuloročných víťazov, ktorí nemali možnosť sa prezentovať na vyšších kolách súťaže.
Online forma – Pedagogičky a pedagógovia/porotkyne a porotcovia vypočujú vybrané recitátorky a recitátorov z jednotlivých  tried dištančne – online formou. Na základe nej, vyberú postupujúce výkony do vyššieho kola.
Záznam – V prípade že nie je technicky možné uskutočniť online formu, vybrané recitátorky a recitátori z jednotlivých ročníkov zaznamenajú svoj výkon, ktorý budú hodnotiť vybraní pedagógovia/porota, tá určí víťazky a víťazov s postupom. V tomto prípade je potrebné dbať na kritériá hodnotenia prednesu, nie záznamu ako takého.

O termínoch obvodných kôl podľa epidemiologickej situácie budeme včas informovať.

AKTUALNE INFO HK 2021

Pokračovaním prezerania obsahu našej web stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

Na stránke www.skinpoint.sk používame cookies na zvýšenie funkčnosti a zlepšenie výkonnosti našich web stránok, aby sme vytvorili lepší zážitok pre našich návštevníkov. Ak pokračujete v prehliadaní obsahu našej web stránky bez zmeny v nastavení cookies, alebo ste klikli na Akceptujte, tak súhlasíte s ich použitím.

Zavrieť