Poplatky za krúžky sa uhrádzajú PO OTVORENÍ KRÚŽKU štvrťročne alebo polročne, a to:
1. bezhotovostne na náš účet formou jednorazového príkazu, alebo

2. osobne do pokladne CVČ.

  • NAŠÍM členom sa stávate až po vyplnení žiadosti (prihlášky), ktorá musí byť riadne (a čitateľne) vyplnená, podpísaná a zaplatená.
  • Poplatok prosím plaťte až po telefonickom oznámení o naplnení krúžku.

ÚDAJE K PLATBE

  • Adresa: CVČ Malacky, Ul. M. Rázusa 2383/30, 90101 Malacky
  • Banka: PRIMA banka, IBAN: SK06 5600 0000 0032 4919 2005, BIC kód banky: KOMA SK 2X
  • Variabilný symbol: 2022, Špecifický symbol: číslo krúžku ⇒ (viď cenník)
  • Do správy (pre prijímateľa) uviesť: meno člena a názov krúžku.

Cenník poplatkov

Zoznam platiacich obcí

Pokračovaním prezerania obsahu našej web stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

Na stránke www.skinpoint.sk používame cookies na zvýšenie funkčnosti a zlepšenie výkonnosti našich web stránok, aby sme vytvorili lepší zážitok pre našich návštevníkov. Ak pokračujete v prehliadaní obsahu našej web stránky bez zmeny v nastavení cookies, alebo ste klikli na Akceptujte, tak súhlasíte s ich použitím.

Zavrieť