DENNÉ TÁBORY 2020 – POKYNY PRE RODIČOV

Všeobecné pokyny pre rodičov ohľadom prímestských táborov

 1. Rodič odovzdá dieťa do tábora pred vchodom do CVČ od 7.15 – 8.00 h, dodržiava hygienické nariadenia
 2. Pri nástupe odovzdá prefotenú kartičku poistenca
 3. Pitný režim: – v priestoroch CVČ je zabezpečený /jednorazové poháre/

– počas výletov zabezpečuje pitný režim rodič

 1. Obedy zabezpečuje CVČ
 2. Program na jednotlivé turnusy bude vyvesený v 1. deň tábora
 3. Dieťa si rodič vyzdvihne o 15.30 h. V prípade, že dieťa odchádza samo, rodič podpíše súhlas, ktorý je na prihláške do tábora
 4. Pri nedodržaní školského poriadku a hygienických opatrení, môže byť dieťa z tábora vylúčené

 

Epidemiologické pokyny pre rodičov ohľadom prímestských táborov

 1. Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa do tábora
 2. Zabezpečí pre dieťa 2 rúška a jednorazové hygienické vreckovky
 3. Vyhlásenie o zdravotnom stave /spolu 2 tlačivá/:

– pri nástupe podpíše Vyhlásenie o bezinfekčnosti v súlade s § 4 , vyhl. Č. 526/2007 Zb,

– pri nástupe odovzdá podpísané Vyhlásenie o zdravotnom stave, ktoré obdržal pri zápise do tábora

 1. Ak dieťa vykazuje príznaky ochorenia počas dňa v tábore, kontaktujeme rodiča, ktorý si dieťa bezodkladne vyzdvihne.

Ak dieťa vykazuje príznaky ochorenia doma,  nesmie nastúpiť do tábora. Ak ide o príznaky COVID-19, rodič bezodkladne informuje RÚVZ a riaditeľku CVČ.

 1. Dieťa bude počas tábora poučené a opakovane edukované o protiepidemiologických opatreniach.

Pokračovaním prezerania obsahu našej web stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

Na stránke www.skinpoint.sk používame cookies na zvýšenie funkčnosti a zlepšenie výkonnosti našich web stránok, aby sme vytvorili lepší zážitok pre našich návštevníkov. Ak pokračujete v prehliadaní obsahu našej web stránky bez zmeny v nastavení cookies, alebo ste klikli na Akceptujte, tak súhlasíte s ich použitím.

Zavrieť