Oznamujeme členom záujmových krúžkov, že Centrum voľného času Malacky v tomto školskom roku z dôvodu koronakrízy ukončuje svoju krúžkovú činnosť.

Poplatky za krúžky za mesiace  apríl, máj a ½ júna budú vrátené nasledovným spôsobom:

členom, ktorí uhradili poplatok bezhotovostne, bude alikvótna časť vrátená prevodom na účet,

rodičia, ktorí uhradili poplatok v hotovosti do pokladne CVČ, si môžu peniaze vyzdvihnúť v Centre voľného času osobne podľa nasledovného rozpisu:  

  1. hudobné, tanečné krúžky /okrem FS Macejko/, spev, anglický jazyk pre ZŠ a SJ  – pondelok  15. 6.  a 22. 6.,  streda 17. 6. a 24. 6. 2020 
  2. športové krúžky, tvorivé, technické a výtvarné krúžky – utorok 16. 6. a 23. 6., štvrtok 18. 6. a 25. 6. 2020.

Poplatky v hotovosti v CVČ budú vrátené v uvedených dňoch v čase od 15.30 h – 18.00 h.

 

Poplatok za obdobie apríl – jún za krúžky MŠ, ktoré sa konali v priestoroch jednotlivých materských škôl:  informácie o vrátení poplatku dostanete v príslušnej MŠ.

 

 

Pokračovaním prezerania obsahu našej web stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

Na stránke www.skinpoint.sk používame cookies na zvýšenie funkčnosti a zlepšenie výkonnosti našich web stránok, aby sme vytvorili lepší zážitok pre našich návštevníkov. Ak pokračujete v prehliadaní obsahu našej web stránky bez zmeny v nastavení cookies, alebo ste klikli na Akceptujte, tak súhlasíte s ich použitím.

Zavrieť