Centrum voľného času v školskom roku 2011/12 zrealizovalo ďalší ročník súťaže pod názvom – Príroda okolo nás. Cieľovým zameraním je výchova a vzdelávanie detí k ochrane životného prostredia a vyplnenie voľného času tvorivými aktivitami.
Prostredníctvom projektu „Živá planéta“ sme súťaž e rozšírili o ďalšie možnosti, aby sa vytvoril priestor pre všetky vekové skupiny detí. Súťaže boli zamerané na Deň Zeme, Svetový deň životného prostredia a Deň morí a oceánov. Tento školský rok sme vďaka finančnej podpore úspešne odštartovali 5. ročník vzdelávania v oblasti životného prostredia.

Projekt bol rozdelený na tri časti:

  • Zázraky z odpadu „Plastovo“ – súťaž tvorivosti bola určená deťom z MŠ, CVČ a ZŠ. Do súťaže sa zapojilo 200 detí.
  • Príroda okolo nás – výtvarno-fotografická súťaž pre žiakov a študentov. Témy súťaže – Rozprávky starého duba, Usmiata planéta, Život na zemi, Krajina v objektíve. Súťaže sa zúčastnilo 91 prác z toho 5 kolektívov.

Víťazi v jednotlivých súťažiach získali diplomy a vecné dary.

Treťou, záverečnou časťou boli stretnutia žiakov s odborníkmi na témy:

  • Príroda Záhoria, Mokrade
  • Geneticky modifikované rastliny
  • Kamene a ich význam

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Nafty a.s.“

Fotogaléria

Pokračovaním prezerania obsahu našej web stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

Na stránke www.skinpoint.sk používame cookies na zvýšenie funkčnosti a zlepšenie výkonnosti našich web stránok, aby sme vytvorili lepší zážitok pre našich návštevníkov. Ak pokračujete v prehliadaní obsahu našej web stránky bez zmeny v nastavení cookies, alebo ste klikli na Akceptujte, tak súhlasíte s ich použitím.

Zavrieť