Pozývame všetky deti a rodičov na veľký zlet šarkanov, ktorý sa uskutoční v nedeľu 8. 10. 2023 na lúke „pri mlyne“ – smer Kostolište.

Registrácia pretekárov a púšťanie šarkanov začína o 14.30 h.

Do výtvarnej časti podujatia môžete priniesť vlastnoručne vyrobenéhoa a vyzdobeného šarkana.

Všetci účastníci podujatia dostanú od nás diplom a malú odmenu.