MINISTER ŠKOLSTVA, VEDY VÝSKUMU A ŠPORTU podľa § 150 ods. 8 zákona č. 254/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

MIMORIADNE PRERUŠUJE PREVÁDZKU CENTIER VOĽNÉHO ČASU.

Keďže epidemiologická situácia nám nedovoľuje byť s vami osobne, ponúkame možnosť cvečkárom prihláseným na krúžky pracovať s nami v záujmových krúžkoch formou inštruktážnych videí a online výučby (podľa možností) od polovice októbra. Zatiaľ bez poplatku. Sledujte priebežne svoj email a našu fb stránku. Krátke videá rôznych krúžkov budú uverejnené aj na fb a môžu ich využiť všetci naši cvečkári 🙂 Krúžky, ktoré takouto formou momentálne nie je možné technicky zabezpečiť: strelecký, lukostreľba, anglický jazyk v materských školách, slovenčina pre cudzincov, fotoateliér, letecký modelár, FS Macejko – najmenšie deti. Vaše Cvečko.

Pokračovaním prezerania obsahu našej web stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

Na stránke www.skinpoint.sk používame cookies na zvýšenie funkčnosti a zlepšenie výkonnosti našich web stránok, aby sme vytvorili lepší zážitok pre našich návštevníkov. Ak pokračujete v prehliadaní obsahu našej web stránky bez zmeny v nastavení cookies, alebo ste klikli na Akceptujte, tak súhlasíte s ich použitím.

Zavrieť