Milí rodičia, počas vianočných prázdnin sa záujmová činnosť (krúžky) nekoná.  Bežná činnosť začína v utorok 8. 1. 2019. Počas prázdnin Vám ponúkame PRÁZDNINOVÉ KORČUĽOVANIE – 3. 1. 2019 od 10:00 – 12:00 h v Zámockom parku. Kto má chuť, môže si priniesť jednoduchú masku,  za ktorú môže získať sladkú odmenu.