Na základe výzvy mesta Malacky ako zriaďovateľa Centra voľného času v Malackách pripravujeme voľby členov do Rady školského zariadenia pri CVČ na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie.  Jednou zo skupín volených zástupcov sú rodičia detí, ktoré navštevujú Centrum voľného času. Dvoch zástupcov rodičov si vo voľbách zvolia rodičia.

Týmto oslovujeme rodičov na podávanie návrhov na kandidátov do volieb zástupcov rodičov.

Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov. Zástupcami rodičov nemôžu byť zamestnanci Centra voľného času v Malackách.

Návrhy sa podávajú poverenej riaditeľke CVČ  Mgr. Alexandre Hrnkovej písomne na adresu Centra voľného času alebo elektronicky na adresu cvcmalacky.riaditel@gmail.com do 25. mája 2023.

V návrhu je potrebné uviesť:

  • Meno, priezvisko a kontaktné údaje kandidáta, záujmový útvar, ktorý navštevuje jeho dieťa,
  • Meno, priezvisko a kontaktné údaje navrhovateľa,
  • Súhlas navrhovaného kandidáta (ak súhlas nebude priložený, navrhovaného kandidáta budeme za týmto účelom kontaktovať).

 

Pokračovaním prezerania obsahu našej web stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

Na stránke www.skinpoint.sk používame cookies na zvýšenie funkčnosti a zlepšenie výkonnosti našich web stránok, aby sme vytvorili lepší zážitok pre našich návštevníkov. Ak pokračujete v prehliadaní obsahu našej web stránky bez zmeny v nastavení cookies, alebo ste klikli na Akceptujte, tak súhlasíte s ich použitím.

Zavrieť