Doobedníček

Esteticko - vedný odbor

Zameranie

Krúžok je určený deťom (3-4 roky), ktoré ešte nenavštevujú materskú školu. Jeho cieľom je pripraviť deti na kolektív a spojiť pohybovú aktivitu s rozvíjaním intelektu dieťaťa. Cez priamu manipuláciu s predmetmi sa dieťa učí sústrediť sa na činnosť, prostredníctvom ktorej poznáva veci, chápe javy a rozvíja myslenie a reč.

Do poznámky v prihláške vpíšte preferovaný deň/čas krúžku.

Vedúci krúžku

Mgr. Lucia Runčáková

E-mail: runcakova@cvcmalacky.sk

Cena krúžku

  • 9 €/mesiac pre MŠ deti z Malaciek a obcí, ktoré sú prispievateľom poplatkov mestu Malacky (zoznam miest).
  • 18 €/mesiac pre MŠ deti z obcí, ktoré nie sú prispievateľom poplatkov mestu Malacky

Rozvrh hodín

  • Pondelok, 10:00 - 11:00
  • Utorok, 10:00 - 11:00

Miesto konania

CVČ Malacky


Prihlásenie do krúžku

Prihlásenie do krúžku je možné len elektronicky cez registráciu v systéme edupage.