Esteticko-vedné oddelenie

Esteticko-vedné oddelenie záujmových útvarov zastrešuje pravidelné krúžky a kluby, umelecké a tvorivé súťaže, ale aj jednorazové podujatia, či cykly vedecko-populárnych prednášok pre deti a mládež. Ide o útvary, ktoré sa predovšetkým prakticky dotýkajú rôznych oblastí umeleckej a mimoumeleckej tvorby a estetična prostredníctvom takých krúžkov, akými sú: keramický, výtvarný, letecký modelár, tvorivé dielne, háčkovanie, fotoateliér a pod. Esteticko-vedné oddelenie ponúka priestor aj na rozvoj kritického myslenia a rozvoj komunikačných a rečníckych zručností v debatnom klube, kde deti a mládež debatujú na rôzne témy týkajúce sa prírody, spoločnosti, etiky, estetiky, vedy… Oddelenie zabezpečuje etablované celoslovenské súťaže, akými sú recitačné súťaže Hviezdoslavov Kubín a Šaliansky Maťko, spevácka súťaž  Slávik Slovenska, ale aj literárno-výtvarná súťaž Hollého kolíska maľovaná, a mnohé ďalšie. Súčasťou oddelenie, v spolupráci s ostatnými úsekmi, organizuje tiež jednorazové  zážitkové podujatia: enviromentálne zameraný Deň Zeme, alebo tvorivo-výtvarné, hudobné podujatia, koncerty, programy a vystúpenia pre verejnosť…
Vedúca esteticko-vedného oddelenia: Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.

Pokračovaním prezerania obsahu našej web stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

Na stránke www.skinpoint.sk používame cookies na zvýšenie funkčnosti a zlepšenie výkonnosti našich web stránok, aby sme vytvorili lepší zážitok pre našich návštevníkov. Ak pokračujete v prehliadaní obsahu našej web stránky bez zmeny v nastavení cookies, alebo ste klikli na Akceptujte, tak súhlasíte s ich použitím.

Zavrieť