Hudobno-dramatické štúdio

Hudobno - tanečný odbor

Zameranie

Hudobno-dramatické štúdio je určené pre deti od 6 rokov. Je priestorom pre celistvý rozvoj osobnosti prostredníctvom dramatického a hudobného umenia, techník dramatickej výchovy, dramatoterapie a muzikoterapie. Zameriava sa na rozvoj estetického cítenia, fantázie a tvorivosti detí, ale aj  ich sociálno-komunikačné zručnosti, emocionálnu inteligenciu, zmysel pre tímovú tvorbu, ale aj sebavyjadrenie a zdravé sebavedomie. Prostredníctvom praktických hudobno-dramatických cvičení a hier, hereckých etud, improvizácií a postupne nácvikom konkrétneho predstavenia, s ktorým máme ambíciu vystúpiť aj na verejnosti, sa deti budú učiť základom hereckej tvorby, tvorbe javiskovej postavy. Prostredníctvom praktických cvičení sa oboznámia so základnými hereckými a hlasovými technikami. Osvoja si základy javiskovej reči, správneho rečového prejavu, správnu prácu s dychom, základy vokálnej techniky a rytmiky v hereckom prejave, speváckeho hereckého prejavu na javisku, javiskový pohyb, prácu s kulisou a využitie scény.

Vedúci krúžku

Mgr. Vanda Alberty

Cena krúžku

Rozvrh hodín

Miesto konania

CVČ Malacky

Pokračovaním prezerania obsahu našej web stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

Na stránke www.skinpoint.sk používame cookies na zvýšenie funkčnosti a zlepšenie výkonnosti našich web stránok, aby sme vytvorili lepší zážitok pre našich návštevníkov. Ak pokračujete v prehliadaní obsahu našej web stránky bez zmeny v nastavení cookies, alebo ste klikli na Akceptujte, tak súhlasíte s ich použitím.

Zavrieť