Moderný tanec

Hudobno - tanečný odbor

Zameranie

Krúžok moderný tanec sa člení podľa veku do 3 skupín. 

Moderný tanec I. je venovaný deťom od 6 do 8 rokov. Jeho náplňou sú krátke energické choreografie, ktoré rozvíjajú muzikalitu, tanečnosť, plastickosť pohybu, flexibilitu a hlavne lásku k tancu. Na konci školského roka je možnosť reprezentácie nadobudnutých zručností prostredníctvom vystúpenia pre rodičov a známych.

Moderný tanec II. je venovaný deťom od 8 do 10 rokov. Jeho náplňou sú náročnejšie energické choreografie, ktoré rozvíjajú atribúty spomenuté v MT I. Na konci školského roka je možnosť reprezentácie nadobudnutých zručností prostredníctvom vystúpenia pre rodičov a známych. 

Moderný tanec III. je krúžok určený pre žiakov 5.-9. ročníka ZŠ. 

Na tréningu sa deti naučia rôzne tanečné prvky z oblasti streetdance. Je ním napríklad hip hop, house dance, waacking, popping a pod. Naučené kroky budú deti následne schopné aplikovať do choreografie. 

Do poznámky v prihláške správne vpíšte názov krúžku Moderný tanec I, Moderný tanec II alebo Moderný tanec III podľa veku dieťaťa, príp. aj deň/čas krúžku.

KRÚŽOK MODERNÝ TANEC II a MODERNÝ TANEC III SÚ UŽ PLNE NAPLNENÉ. 

Vedúci krúžku

Alena Lednárová, Khán Bui Minh

E-mail: lednarovaa@cvcmalacky.sk buiminh@cvcmalacky.sk

Cena krúžku

  • 11 €/mesiac pre ZŠ deti z Malaciek a obcí, ktoré sú prispievateľom poplatkov mestu Malacky (zoznam miest).
  • 22 €/mesiac pre ZŠ deti z obcí, ktoré nie sú prispievateľom poplatkov mestu Malacky

Rozvrh hodín

  • Piatok Moderný tanec I (6-8 rokov), 14:30 - 15:30
  • Piatok Moderný tanec II (8-10 rokov) TERMÍN OBSADENÝ, 16:00 - 17:00
  • Pondelok Moderný tanec III (5. - 9. trieda) TERMÍN OBSADENÝ, 16:30 - 17:30

Miesto konania

CVČ Malacky


Prihlásenie do krúžku

Prihlásenie do krúžku je možné len elektronicky cez registráciu v systéme edupage.


Pokračovaním prezerania obsahu našej web stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

Na stránke www.skinpoint.sk používame cookies na zvýšenie funkčnosti a zlepšenie výkonnosti našich web stránok, aby sme vytvorili lepší zážitok pre našich návštevníkov. Ak pokračujete v prehliadaní obsahu našej web stránky bez zmeny v nastavení cookies, alebo ste klikli na Akceptujte, tak súhlasíte s ich použitím.

Zavrieť