Tanečná rytmika

Hudobno - tanečný odbor

Zameranie

Cieľom krúžku je rozvíjať prirodzenú hudobnosť a tanečnosť u detí pomocou jednoduchých cvičení, pohybových hier, tanečných krokov a choreografií.

Krúžok Tanečná rytmika 1 je pre deti od 4 do 5 rokov. 

Krúžok Tanečná rytmika 2 je pre deti od 5,5 do 7 rokov. Súčasťou tohto krúžku je i nácvik jednoduchých tanečných variácií.

 

Do poznámky v prihláške správne napíšte krúžok Tanečná rytmika 1 alebo 2 podľa veku dieťaťa, príp. správny deň a hodinu krúžku. 

 

Vedúci krúžku

Ing. Bc. Zuzana Lednárová

E-mail: lednarova@cvcmalacky.sk

Cena krúžku

  • 9 €/mesiac pre MŠ deti z Malaciek a obcí, ktoré sú prispievateľom poplatkov mestu Malacky (zoznam miest).
  • 18 €/mesiac pre MŠ deti z obcí, ktoré nie sú prispievateľom poplatkov mestu Malacky
  • 11 €/mesiac pre ZŠ deti z Malaciek a obcí, ktoré sú prispievateľom poplatkov mestu Malacky (zoznam miest).
  • 22 €/mesiac pre ZŠ deti z obcí, ktoré nie sú prispievateľom poplatkov mestu Malacky

Rozvrh hodín

  • Streda (4-5 rokov), 15:30 - 16:30
  • Streda (5,5-7 rokov), 16:35 - 17:35

Miesto konania

CVČ Malacky


Prihlásenie do krúžku

Prihlásenie do krúžku je možné len elektronicky cez registráciu v systéme edupage.