Angličtina mierne pokročilí

Spoločensko - vedný odbor

Zameranie

Budeme sa učiť angličtinu aktívnou formou – rozvíjať čítanie a rozprávanie.  Zároveň budeme upevňovať to, čo ti možno v škole nejde. 

Krúžok je určený pre 11 – 15 ročných, teda 2. stupeň ZŠ.

Vedúci krúžku

Mgr. Silvia Adamcová

E-mail: adamcova@cvcmalacky.sk

Cena krúžku

  • 11 €/mesiac pre ZŠ deti z Malaciek a obcí, ktoré sú prispievateľom poplatkov mestu Malacky (zoznam miest).
  • 22 €/mesiac pre ZŠ deti z obcí, ktoré nie sú prispievateľom poplatkov mestu Malacky

Rozvrh hodín

  • Štvrtok, 16:40 - 17:40

Miesto konania

CVČ Malacky


Prihlásenie do krúžku

Prihlásenie do krúžku je možné len elektronicky cez registráciu v systéme edupage.