Anglický jazyk v MŠ

Spoločensko - vedný odbor

Zameranie

Cieľom krúžku je hravou formou osvojiť si vedomosti z anglického jazyka. Nebudú chýbať básničky, pesničky, ktoré spojíme s pohybovou aktivitou. Čím skôr sa Vaše dieťa začne zoznamovať s cudzím jazykom, tým lepšie zvládne začiatky tohto jazyka na základnej škole.
Krúžok je určený pre predškolákov na nižšie vypísaných MŠ.
V prihláške nezabudnite vybrať konkrétne Vašu MŠ.

ANJ v MŠ RAKÁRENSKÁ a ANJ v MŠ JÁNA KOLLÁRA JE UŽ PLNE OBSADENÁ. Budete evidovaný iba ako náhradník. 

Vedúci krúžku

Tatiana Salajová, Mgr. Lucia Runčáková, Bc. Klaudia Osuská, Mgr. Mária Látečková

E-mail: salajova@cvcmalacky.sk runcakova@cvcmalacky.sk osuskak@cvcmalacky.sk lateckova@cvcmalacky.sk

Cena krúžku

  • 9 €/mesiac pre MŠ deti z Malaciek a obcí, ktoré sú prispievateľom poplatkov mestu Malacky (zoznam miest).
  • 18 €/mesiac pre MŠ deti z obcí, ktoré nie sú prispievateľom poplatkov mestu Malacky

Rozvrh hodín

  • Doobeda alebo poobede – v rámci času, ktorý Vaše dieťa strávi tak či onak v MŠ. Ak sú dve skupiny detí v rámci jednej škôlky, do konkrétnej skupiny pomáhajú zadeliť pani učiteľky. MŠ Rakárenská - obsadená., MŠ Jána Kollára - obsadená, -

Miesto konania

MŠ Bernolákova, Malacky

MŠ Hviezdoslavova, Malacky

MŠ Rakárenská, Malacky

MŠ Záhorácka, Malacky

MŠ Štúrova, Malacky

MŠ Malé Leváre

MŠ Veľké Leváre

MŠ Gajary

MŠ Jána Kollára, Malacky


Prihlásenie do krúžku

Prihlásenie do krúžku je možné len elektronicky cez registráciu v systéme edupage.


Pokračovaním prezerania obsahu našej web stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

Na stránke www.skinpoint.sk používame cookies na zvýšenie funkčnosti a zlepšenie výkonnosti našich web stránok, aby sme vytvorili lepší zážitok pre našich návštevníkov. Ak pokračujete v prehliadaní obsahu našej web stránky bez zmeny v nastavení cookies, alebo ste klikli na Akceptujte, tak súhlasíte s ich použitím.

Zavrieť