Keramický krúžok pre deti ZŠ

Esteticko - vedný odbor

Zameranie

Na keramickom krúžku pomocou viacerých techník – točením na hrnčiarskom kruhu, modelovaním voľnou rukou, odlievaním do foriem, zatláčaním – formujeme pekné keramické výrobky. Krúžok máme vybavený pecou, kde si prežahnuté a naglazované výrobky pálime. Pracujeme hravou, nenútenou, ale obyčajne tematickou formou. Na krúžku pracujeme s keramickou hlinou, glazúrami, odlievacou hlinou a keramickými nálepkami. Niekedy si hotový výrobok vyžaduje aj trojnásobný výpal.
Okrem krúžkovej činnosti ponúkame aj možnosť objednať si tvorivú dielňu – hodinové stretnutie v dielni, kde kolektív (6 – 16) účastníkov vyrába diela z hliny podľa dohody s lektorom.

Cena krúžku

Rozvrh hodín

Miesto konania

CVČ Malacky

Pokračovaním prezerania obsahu našej web stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

Na stránke www.skinpoint.sk používame cookies na zvýšenie funkčnosti a zlepšenie výkonnosti našich web stránok, aby sme vytvorili lepší zážitok pre našich návštevníkov. Ak pokračujete v prehliadaní obsahu našej web stránky bez zmeny v nastavení cookies, alebo ste klikli na Akceptujte, tak súhlasíte s ich použitím.

Zavrieť