Spev

Hudobno - tanečný odbor

Zameranie

Spev je prirodzeným prejavom človeka. Niektorí však dostali do vienka do daru špeciálny dar hlasu, ktorý má krásnu farbu. Pekne im spieva, ale ešte by sa chceli zdokonaliť v tvorbe tónu a v hlasovej technike. A práve v tomto im budú nápomocné naše hlasové pedagogičky na individuálnych hodinách spevu. Na hodinách spevu ich čaká praktický nácvik hlasovej a vokálnej techniky, dychové a rytmické cvičenia, nácvik intonácie, výrazu, spevu na mikrofón aj bez mikrofónu, nácvik repertoáru piesní, s ktorým môžu vystúpiť na verejnosti, či koncerte. Ambíciou je tiež účasť v speváckych súťažiach. Rozvrh hodín: Individuálna dohoda s pedagogičkami

Vedúci krúžku

Mia Králová a Mgr. Oľga Ballayová

Cena krúžku

Rozvrh hodín

Počet hodín týždenne: 1

Miesto konania

CVČ Malacky

Pokračovaním prezerania obsahu našej web stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

Na stránke www.skinpoint.sk používame cookies na zvýšenie funkčnosti a zlepšenie výkonnosti našich web stránok, aby sme vytvorili lepší zážitok pre našich návštevníkov. Ak pokračujete v prehliadaní obsahu našej web stránky bez zmeny v nastavení cookies, alebo ste klikli na Akceptujte, tak súhlasíte s ich použitím.

Zavrieť