Kristian (12r.) – člen modelárskeho krúžku CVČ Malacky zavŕšil úspešne výcvikový kurz pilota RC modelov v predtermíne. Okrem motorizovaného vetroňa zvládol už aj motorový model, ktorý na tento účel vyhradil Model Klub Malacky. V nedeľu dokázal, že ovláda všetky letové fázy a absolvoval niekoľko samostatných letov, vrátane pristávacieho manévru. Gratulujeme!