Gymnastika ZŠ

Športový odbor

Zameranie

Venujeme sa deťom ZŠ, 1. aj 2. stupeň, začiatočníkom i pokročilým. Cieľom gymnastiky je zlepšenie základných návykov, upevnenie zdravia, správne držanie tela, celkový telesný pohybový rozvoj. Tréningy sú zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a koordináciu pohybov. Učíme sa základné gymnastické prvky.

V prihláške správne vyberte Gymnastika ZŠ. Do poznámky správne vpíšte preferovaný deň/čas krúžku. 

Tie deti, ktoré ešte nechodili na krúžok gymnastiky, majú zaradenie začiatočník. Deti, ktoré už krúžok gymnastiky navštevovali u nás v CVČ, sú zaradené k pokročilým. 

Prípadné odporúčané zaradenie začiatočník/pokročilý môžete aj priamo konzultovať s lektorkou.

TERMÍNY sú už PLNE OBSADENÉ. Voľný je už iba v UTOROK 15:00 – 16:00. Napíšte deň a čas do poznámky.

V prípade nejasností kontaktujte lektorku. 

 

Vedúci krúžku

Mgr. Eva Hašková

E-mail: haskova@cvcmalacky.sk

Cena krúžku

  • 11 €/mesiac pre ZŠ deti z Malaciek a obcí, ktoré sú prispievateľom poplatkov mestu Malacky (zoznam miest).
  • 22 €/mesiac pre ZŠ deti z obcí, ktoré nie sú prispievateľom poplatkov mestu Malacky

Rozvrh hodín

  • Pondelok (6-8 rokov, začiatočníci) OBSADENÝ TERMÍN, 15:00 - 16:00
  • Pondelok (9-10 rokov, začiatočníci) OBSADENÝ TERMÍN, 16:15 - 17:15
  • Streda (10+, pokročilí) OBSADENÝ TERMÍN, 15:30 - 16:30
  • Štvrtok (6-8 rokov, začiatočníci) OBSADENÝ TERMÍN, 15:15 - 16:15
  • Štvrtok (9-10 rokov, pokročilí) OBSADENÝ TERMÍN, 16:30 - 17:30
  • Utorok (6-8 rokov, začiatočníci) ešte voľný termín, 15:00 - 16:00

Miesto konania

CVČ Malacky


Prihlásenie do krúžku

Prihlásenie do krúžku je možné len elektronicky cez registráciu v systéme edupage.