Judo

Športový odbor

Zameranie

Krúžok JUDO je určený pre deti ZŠ. Rozvíja spôsob sebaobrany, telesnú zdatnosť a psychickú odolnosť jedinca.

V poplatku za krúžok nie sú zahrnuté náklady TJ Strojár. Za úhradu členského poplatku kontaktujte priamo lektorku. 

 

Vedúci krúžku

Bc. Soňa Zajacová Kunšteková

E-mail: zajacova@cvcmalacky.sk

Cena krúžku

Rozvrh hodín

  • Utorok (začiatočníci), 16:00 - 17:00
  • Utorok (pokročilí), 17:00 - 18:30

Miesto konania

Sokolovňa


Prihlásenie do krúžku

Prihlásenie do krúžku je možné len elektronicky cez registráciu v systéme edupage.