Šach

Športový odbor

Zameranie

Krúžok je určený pre deti ZŠ. Na šachovom krúžku sa deti naučia základné pojmy v šachu, správne rozloženie figúrok a pravidlá hry. Deti pri hraní šachu sa naučia sústrediť a byť pozorný, budú rozvíjať svoje taktické, strategické a logické myslenie. Šach je vhodná hra na cvičenie pamäte. Šach má v sebe prvky umenia vedy a športu. 

Ak Vaše dieťa už navštevovalo šachový krúžok v CVČ, je preňho vhodné zaradenie pre pokročilých. Ak ešte nenavštevoval krúžok, tak potom je vhodná úroveň začiatočník. 

Do poznámky v prihláške správne vpíšte, či je dieťa začiatočník alebo pokročilý, príp. deň/čas krúžku.

Vedúci krúžku

Mgr. Milan Hruboš

E-mail: hrubos@cvcmalacky.sk

Cena krúžku

  • 11 €/mesiac pre ZŠ deti z Malaciek a obcí, ktoré sú prispievateľom poplatkov mestu Malacky (zoznam miest).
  • 22 €/mesiac pre ZŠ deti z obcí, ktoré nie sú prispievateľom poplatkov mestu Malacky

Rozvrh hodín

  • Streda (začiatočníci) , 14:45 - 15:45
  • Streda (pokročilí), 15:55 - 16:55

Miesto konania

CVČ Malacky


Prihlásenie do krúžku

Prihlásenie do krúžku je možné len elektronicky cez registráciu v systéme edupage.