Obvodné kolo 7. ročnika Zúbkových prameňov sa konalo 16. marca 2012 v CVČ Malacky. Z troch spádových kôl postúpilo 31 súťažiacich, ktorí mali možnosť ukázať svoje recitátorské umenie pred odbornou porotou – Mgr. Alfréd Swan, PaedDr. Jana Pagáčová, Mgr. Alžbeta Šurinová. Šesť recitátorov, ktorí najviac zaujali porotu, postúpilo do KK súťaže- Monika Kubová, ZŠ Veľké Leváre, Barbora Vajglová, MCK Malacky, Sára Stupňanová, MCK Malacky, Adriána Dunárová, ZUŠ Malacky, Karolína Valachovičová, ZUŠ Malacky, Alžbeta Belanská, SŠ sv. F. Assiského, Malacky. Víťazom prajeme veľa úspechov.

Fotogaléria