Výtvarná časť

I. kategória

 • Liana Morgošová – MŠ Marianka
 • Filip Straka – TD CVČ, Malacky
 • Liliana Csólleová – MŠ Marianka
 • Laura Slamková a Tamarka Rakovská – CVČ Malacky

II. kategória

 • ŠKD II. oddelenie – ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky
 • Patrícia Hudecová – ZŠ Rohožník
 • Mária Oravcová – SŠ sv. F. Assiského, Malacky
 • Olívia Salayová – ZŠ Plavecký Štvrtok
 • Sára Hubeková – ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky
 • Kolektívna práca – ZŠ Lozorno (krúžok šikovných rúk)
 • Nikol Koniariková – ZŠ Plavecký Mikuláš
 • Michaela Švecová – ZŠ Záhorácka, Malacky

III. kategória

 • Sofia Kováčová – ZŠ Gajary
 • Katarína Mistecká – ZŠ Gajary
 • Patrik Maryniak – ZŠ Jakubov
 • Esterka Malagová – ZŠ Gajary
 • Oliver Zeman – ZŠ Plavecký Štvrtok
 • Barbora Slámová – ZŠ Gajary
 • Viktória Kanichová – CVČ Malacky
 • Diana Orgoňová – ZŠ Jakubov

Súbor fotografií

 • Rozália Salayová – ZŠ Plavecký Štvrtok
 • Romana Gabrišová – ZŠ Plavecký Štvrtok

Do súťaže bolo zaslaných 272 prác z 15 škôl okresu. Touto cestou chceme poďakovať všetkým pedagógom a deťom, ktorí sa podieľali na súťaži Deň Zeme. Ocenených bolo 22 prác. Za výtvarnú a fotografickú tvorbu žiaci získavajú vecné ceny a diplomy. Ceny a diplomy si môžete prevziať od 9. mája 2013 v CVČ Malacky.
Práce budú vystavené vo vestibule CVČ od 9. mája 2013.

Fotogaléria

Pokračovaním prezerania obsahu našej web stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

Na stránke www.skinpoint.sk používame cookies na zvýšenie funkčnosti a zlepšenie výkonnosti našich web stránok, aby sme vytvorili lepší zážitok pre našich návštevníkov. Ak pokračujete v prehliadaní obsahu našej web stránky bez zmeny v nastavení cookies, alebo ste klikli na Akceptujte, tak súhlasíte s ich použitím.

Zavrieť