Tvorivé dielne

Esteticko - vedný odbor

Zameranie

Tvorivé dielne pre deti MŠ, 4-6 rokov,  sú zamerané na spoznávanie rôznych tvorivých techník, farieb, rôznych postupov tvorivého a umeleckého spracovania materiálov. Rozvíjajú estetické cítenie, kreativitu a jemnú motoriku.

Preferovaný deň/čas krúžku vpíšte do poznámky v prihláške.

TERMÍN KRÚŽKU – UTOROK JE UŽ PLNE OBSADENÝ. 

Vedúci krúžku

Soňa Kučerová

E-mail: kucerova@cvcmalacky.sk

Cena krúžku

  • 9 €/mesiac pre MŠ deti z Malaciek a obcí, ktoré sú prispievateľom poplatkov mestu Malacky (zoznam miest).
  • 18 €/mesiac pre MŠ deti z obcí, ktoré nie sú prispievateľom poplatkov mestu Malacky

Rozvrh hodín

  • Utorok TERMÍN OBSADENÝ, 16:00 - 17:00
  • Štvrtok , 15:30 - 16:30
  • Štvrtok , 16:45 - 17:45

Miesto konania

CVČ Malacky


Prihlásenie do krúžku

Prihlásenie do krúžku je možné len elektronicky cez registráciu v systéme edupage.