Zápis do krúžkov CVČ Malacky
2022 / 2023

Centrum voľného času Malacky v školskom roku 2022 / 2023 pripravilo širokú ponuku krúžkov pre záujemcov všetkých vekových skupín.

ZAPÍSAŤ sa môžete v CVČ Malacky od 5. septembra 2022 počas pracovných dní v čase od 8:00 do 18:00 h alebo pomocou elektronickej prihlášky na tejto stránke.

Postup prihlásenia

N

1. krok

Vyberte si krúžok, o ktorý máte záujem.

N

2. krok

Pošlite prihlášku elektronicky alebo nás navštívte.

N

3. krok

Na konci septembra stanovíme rozvrh hodín všetkých krúžkov a oznámime Vám ho e-mailom.

Jazyky

Prihláste svoje deti na spoločensko – vedné krúžky, ktoré organizujeme. Nájdete medzi nimi napríklad jazykové krúžky – anglický, nemecký, slovenský, …

Estetika, technika

Prihláste svoje deti na esteticko – vedné krúžky, ktoré organizujeme. Nájdete medzi nimi napríklad krúžok letecký modelár, keramický krúžok, tvorivé dielne…

Žiadosť o prijatie do krúžku

14 + 8 =

Upozorňujeme rodičov, že dieťa bude poučené o dodržiavaní pokynov na jednotlivých krúžkoch a taktiež o bezpečnostných predpisoch. V poplatku za krúžok je zahrnuté poistenie dieťaťa.

 • Osobné údaje dieťaťa budú použité iba pre vnútornú potrebu CVČ.
 • Súhlasím s tým, aby práce, ktoré moje dieťa vytvorí na ZÚ boli verejne použité na výstavách a súťažiach.
 • Súhlasím s tým, aby fotografie môjho dieťaťa boli v prípade prezentácie CVČ verejne použité.
 • Pokiaľ dieťa prestane navštevovať ZÚ, príspevok sa nevracia.

Postup prihlásenia

 1. Vyberte si krúžok, o ktorý máte záujem. Ak vyberiete viac a niektorý  z krúžkov je alternatívny, čiže dieťa pôjde buď na jeden alebo druhý, prosím uveďte to v textovej poznámke.
 2. Odošlite prihlášku.
 3. Na konci septembra stanovíme rozvrh hodín všetkých krúžkov a oznámime Vám ho e-mailom.

 

POPLATKY

Poplatky a krúžky sa uhrádzajú štvrťročne alebo polročne – osobne v CVČ, alebo formou jednorázového príkazu v banke bezhotovostne na náš účet.

 • NAŠÍM členom sa stávate až po vyplnení žiadosti (prihlášky), ktorá musí byť riadne (a čitateľne) vyplnená, podpísaná a zaplatená.
 • Poplatok prosím plaťte až po telefonickom oznámení o naplnení krúžku.

ÚDAJE K PLATBE

 • Adresa: CVČ Malacky, Ul. M. Rázusa 2383/30, 90101 Malacky
 • Banka: PRIMA banka, IBAN: SK06 5600 0000 0032 4919 2005 , BIC kód banky: KOMA SK 2X
 • Variabilný symbol: 2022, Špecifický symbol: číslo krúžku ⇒ (viď cenník)
 • Do správy (pre prijímateľa) uviesť: meno člena a názov krúžku.

 

Zoznam platiacich obcí

Pokračovaním prezerania obsahu našej web stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

Na stránke www.skinpoint.sk používame cookies na zvýšenie funkčnosti a zlepšenie výkonnosti našich web stránok, aby sme vytvorili lepší zážitok pre našich návštevníkov. Ak pokračujete v prehliadaní obsahu našej web stránky bez zmeny v nastavení cookies, alebo ste klikli na Akceptujte, tak súhlasíte s ich použitím.

Zavrieť