Strelecký

Športový odbor

Zameranie

Strelecký krúžok je určený pre deti ZŠ. Deti sa naučia zásady bezpečnosti pri streľbe, zásady zaobchádzania so vzduchovkami a zbraňami všeobecne, správne atribúty strieľania (dýchanie, spúšťanie, mierenie…), správne polohy pri streľbe (v ľahu, v kľaku a v stoji) a nastreľovanie zbraní. Súčasťou krúžku je i formovanie správnej psychiky pri strieľaní a formovanie športového ducha.

Vedúci krúžku

Ivana Portašíková a Jozef Portašík

E-mail: portasikova@cvcmalacky.sk

Cena krúžku

  • 11 €/mesiac pre ZŠ deti z Malaciek a obcí, ktoré sú prispievateľom poplatkov mestu Malacky (zoznam miest).
  • 22 €/mesiac pre ZŠ deti z obcí, ktoré nie sú prispievateľom poplatkov mestu Malacky

Rozvrh hodín

  • Streda, 15:30 - 16:30

Miesto konania

Sokolovňa


Prihlásenie do krúžku

Prihlásenie do krúžku je možné len elektronicky cez registráciu v systéme edupage.