Tvorivý ateliér

Esteticko - vedný odbor

Zameranie

Tvorivý ateliér je krúžok zameraný na rozvíjanie tvorivých zručností, kreativity a prácu s rozličným materiálom : papier, látka, korálky, práca s vlnou, drevom a inými prírodninami.

Deti sú rozdelené do 2 skupín, Tvorivý ateliér 1. stupeň a Tvorivý ateliér 2. stupeň. Do prihlášky správne vyberte zaradenie dieťaťa – 1. alebo 2. stupeň. 

Vedúci krúžku

Roxana Hladíková

E-mail: hladikova@cvcmalacky.sk

Cena krúžku

  • 11 €/mesiac pre ZŠ deti z Malaciek a obcí, ktoré sú prispievateľom poplatkov mestu Malacky (zoznam miest).
  • 22 €/mesiac pre ZŠ deti z obcí, ktoré nie sú prispievateľom poplatkov mestu Malacky

Rozvrh hodín

  • Streda (deti 2. stupeň), 15:00 - 16:00
  • Streda (deti 1. stupeň), 16:15 - 17:15

Miesto konania

CVČ Malacky


Prihlásenie do krúžku

Prihlásenie do krúžku je možné len elektronicky cez registráciu v systéme edupage.