Šporťáčik

Športový odbor

Zameranie

Pohybová príprava pre deti od 4 do 6 rokov (deti MŠ) hravou formou. Deti sa učia spoznávať športové pomôcky a rozvíjať pohybové zručnosti formou psychomotoriky (prežívanie pohybu). Krúžok ponúka aj akčnejšie formy pohybu, ktoré rozvíjajú rýchlosť, obratnosť a vytrvalosť.

KRÚŽOK ŠPORŤÁČIK JE UŽ V PONDELOK KAPACITNE NAPLNENÝ. PRE VEĽKÝ ZÁUJEM OTVÁRAME VO ŠTVRTOK V TOM ISTOM ČASE, PRETO PRIHLASUJTE NA ŠTVRTOK. Nezabudnite to uviesť do poznámky. 

 

Vedúci krúžku

Mgr. Lucia Runčáková

E-mail: runcakova@cvcmalacky.sk

Cena krúžku

  • 9 €/mesiac pre MŠ deti z Malaciek a obcí, ktoré sú prispievateľom poplatkov mestu Malacky (zoznam miest).
  • 18 €/mesiac pre MŠ deti z obcí, ktoré nie sú prispievateľom poplatkov mestu Malacky

Rozvrh hodín

  • Pondelok (TERMÍN OBSADENÝ), 15:45 - 16:45
  • Štvrtok , 15:45 - 16:45

Miesto konania

CVČ Malacky


Prihlásenie do krúžku

Prihlásenie do krúžku je možné len elektronicky cez registráciu v systéme edupage.