Hudobno-tanečné oddelenie: Hudba, tanec, divadlo

Vedúci oddelenia – Ing. Zuzana Lednárová
Krúžky na oddelení:
– Tanečná rytmika I. (pre deti vo veku 4-5 rokov)
– Tanečná rytmika II. (pre deti vo veku 6-7 rokov)
– Moderný tanec 1 (pre deti I. stupňa ZŠ)
– Moderný tanec 2 (pre deti II. stupňa ZŠ)
– Folklórny súbor Macejko (pre deti od 4 do 6 rokov)
– Gitarový krúžok (od 5 triedy  ZŠ)
– Spev
– Acapella vocal Group (od 12 rokov)
– Hra na klávesy (začiatočníci aj pokročilí)
– Cvečko BAND (poď s nami hrať a spievať v kapele)
– Hudobno-dramatické štúdio