V piatok 20.10. sa Cvečko naplnilo jesennou atmosférou pri zdobení tekvíc. Prišlo veľa nadšených detičiek, ktoré si za pomoci svojich  rodičov vytvorili z tekvíc rôzne zvieratká, indiánov a čertíkov.

Deti si aj spoločne zatancovali a niečo malé, pekné si odniesli nakreslené na svojich tváričkách.

Touto cestou sa chceme poďakovať spoločnosti FirstFarms za poskytnutie tekvíc, rodine Hladíkovej za úžasnú tekvicovú polievku, Terezke Korčekovej za nádherné fotky z podujatia a hlavne všetkým zúčastneným za
vytvorenie príjemnej atmosféry.
Blahoželáme všetkým oceneným a tešíme sa opäť o rok !