Prijatá fakt.č: 1 – 3. január 2014 Plyn – SPP, a.s.

Číslo : 1
Suma s DPH: 108 Eur
Dodavateľ: SPP, a.s.

Prijatá fakt.č: 2 – 7. január 2014 Voda – Aqua Pro, s.r.o.

Číslo : 2
Suma s DPH: 180 Eur
Dodavateľ: Aqua Pro, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 3 – 9. január 2014 Preventívna prehliadka – Luka Team, s.r.o.

Číslo : 3
Suma s DPH: 80 Eur
Dodavateľ: Luka Team, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 4 – 10. január 2014 Pevná sieť –

Číslo : 4
Suma s DPH: 40.48 Eur

Prijatá fakt.č: 5 – 15. január 2014 O2 –

Číslo : 7
Suma s DPH: 20 Eur

Prijatá fakt.č: 6 – 15. január 2014 Elektrina CVČ – Right Power energy, s.r.o.

Číslo : 6
Suma s DPH: 207 Eur
Dodavateľ: Right Power energy, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 7 – 15. január 2014 Elektrina SMP –

Číslo : 5
Suma s DPH: 36.8 Eur

Prijatá fakt.č: 8 – 15. január 2014 Občerstvenie –

Číslo : 8
Suma s DPH: 20.71 Eur

Prijatá fakt.č: 9 – 20. január 2014 Slávik – Ales – Slávik

Číslo : 9
Suma s DPH: 5 Eur
Dodavateľ: Ales – Slávik

Prijatá fakt.č: 10 – 20. január 2014 Pajoma –

Číslo : 10
Suma s DPH: 152.93 Eur

Prijatá fakt.č: 11 – 21. január 2014 Teplo –

Číslo : 11
Suma s DPH: 901.8 Eur

Prijatá fakt.č: 12 – 21. január 2014 Pult civilnej ochrany –

Číslo : 12
Suma s DPH: 28.89 Eur

Prijatá fakt.č: 13 – 21. január 2014 Seminár – RVC Senica –

Číslo : 13
Suma s DPH: 52 Eur

Prijatá fakt.č: 14 – 21. január 2014 Seminár – Principium

Číslo : 14
Suma s DPH: 108 Eur
Dodavateľ: Principium

Prijatá fakt.č: 15 – 28. január 2014 Dláta – M-Stein

Číslo : 15
Suma s DPH: 84 Eur
Dodavateľ: M-Stein

Prijatá fakt.č: 16 – 28. január 2014 Úrazové poistenie  –

Číslo : 16
Suma s DPH: 1124.45 Eur

Prijatá fakt.č: 17 – 28. január 2014 Elektrina – vyúčtovanie –

Číslo : 17
Suma s DPH: 8.73 Eur

Prijatá fakt.č: 18 – 28. január 2014 Zúčtovanie – elektrina CVČ –

Číslo : 18
Suma s DPH: 51.93 Eur

Prijatá fakt.č: 19 – 28. január 2014 Struny –

Číslo : 19
Suma s DPH: 7.5 Eur

Prijatá fakt.č: 20 – 28. január 2014 Gastrolístky –

Číslo : 20
Suma s DPH: 2053.87 Eur

Prijatá fakt.č: 21 – 29. január 2014 Faktúra –

Číslo : 21
Suma s DPH: 52.74 Eur

Prijatá fakt.č: 22 – 29. január 2014 Faktúra –

Číslo : 22
Suma s DPH: 49.04 Eur

Prijatá fakt.č: 23 – 4. február 2014 Športová hala Malina – AD HOC Malacky

Číslo : 23
Suma s DPH: 70 Eur
Dodavateľ: AD HOC Malacky

Prijatá fakt.č: 24 – 4. február 2014 Police –

Číslo : 24
Suma s DPH: 22.2 Eur

Prijatá fakt.č: 25 – 4. február 2014 Koncert – Miriam Králová – MIA

Číslo : 25
Suma s DPH: 90 Eur
Dodavateľ: Miriam Králová – MIA

Prijatá fakt.č: 26 – 4. február 2014 Plyn – SPP, a.s.

Číslo : 26
Suma s DPH: 105 Eur
Dodavateľ: SPP, a.s.

Prijatá fakt.č: 27 – 5. február 2014 Voda –

Číslo : 27
Suma s DPH: 39.9 Eur

Prijatá fakt.č: 28 – 5. február 2014 Rohože –

Číslo : 28
Suma s DPH: 43.9 Eur

Prijatá fakt.č: 29 – 5. február 2014 Skriňa –

Číslo : 29
Suma s DPH: 378 Eur

Prijatá fakt.č: 30 – 7. február 2014 Teplo –

Číslo : 30
Suma s DPH: 901.8 Eur

Prijatá fakt.č: 31 – 7. február 2014 Faktúra –

Číslo : 31
Suma s DPH: 28.89 Eur

Prijatá fakt.č: 32 – 7. február 2014 Pevná sieť –

Číslo : 32
Suma s DPH: 40.48 Eur

Prijatá fakt.č: 33 – 7. február 2014 Noty –

Číslo : 33
Suma s DPH: 15.6 Eur

Prijatá fakt.č: 34 – 11. február 2014 Ceny športovej súťaže –

Číslo : 34
Suma s DPH: 217.08 Eur

Prijatá fakt.č: 35 – 11. február 2014 Školské osobné údaje – Edos-Pem, s.r.o.

Číslo : 35
Suma s DPH: 118 Eur
Dodavateľ: Edos-Pem, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 36 – 12. február 2014 Voda CVČ –

Číslo : 36
Suma s DPH: 49.04 Eur

Prijatá fakt.č: 37 – 12. február 2014 Faktúra –

Číslo : 37
Suma s DPH: 35.08 Eur

Prijatá fakt.č: 38 – 14. február 2014 Predstavenie – Stražanovo bábkové divadlo

Číslo : 38
Suma s DPH: 110 Eur
Dodavateľ: Stražanovo bábkové divadlo

Prijatá fakt.č: 39 – 14. február 2014 Ceny športovej súťaže –

Číslo : 39
Suma s DPH: 37.78 Eur

Prijatá fakt.č: 40 – 14. február 2014 Tonery –

Číslo : 40
Suma s DPH: 249.8 Eur

Prijatá fakt.č: 41 – 14. február 2014 Charus – Ubytovanie – Sústredenie futbalistov –

Číslo : 41
Suma s DPH: 1364 Eur

Prijatá fakt.č: 42 – 14. február 2014 Kopačka – Strava – Sústredenie futbalistov –

Číslo : 42
Suma s DPH: 1240 Eur

Prijatá fakt.č: 43 – 18. február 2014 Elektrina CVČ – Right Power energy, s.r.o.

Číslo : 43
Suma s DPH: 207 Eur
Dodavateľ: Right Power energy, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 44 – 18. február 2014 Elektrina SMP – Right Power energy, s.r.o.

Číslo : 44
Suma s DPH: 20 Eur
Dodavateľ: Right Power energy, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 45 – 18. február 2014 NÚCÚ – Seminár – Osobné údaje –

Číslo : 45
Suma s DPH: 40 Eur

Prijatá fakt.č: 46 – 18. február 2014 Stavebné práce – Peter Palkovič –

Číslo : 46
Suma s DPH: 1513.82 Eur

Prijatá fakt.č: 47 – 18. február 2014 Farby – Zváč Systems, s.r.o.

Číslo : 47
Suma s DPH: 47.9 Eur
Dodavateľ: Zváč Systems, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 48 – 3. marec 2014 Rohože – Berendsen Textil servis, s.r.o.

Číslo : 48
Suma s DPH: 36.65 Eur
Dodavateľ: Berendsen Textil servis, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 49 – 5. marec 2014 Voda – Aqua Pro, s.r.o.

Číslo : 49
Suma s DPH: 39.9 Eur
Dodavateľ: Aqua Pro, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 50 – 5. marec 2014 Plyn – SPP, a.s.

Číslo : 50
Suma s DPH: 99 Eur
Dodavateľ: SPP, a.s.

Prijatá fakt.č: 51 – 5. marec 2014 Športová hala Malina – AD HOC Malacky

Číslo : 51
Suma s DPH: 476.85 Eur
Dodavateľ: AD HOC Malacky

Prijatá fakt.č: 52 – 5. marec 2014 Faktúra – Slovak Telekom, a.s.

Číslo : 52
Suma s DPH: 31.5 Eur
Dodavateľ: Slovak Telekom, a.s.

Prijatá fakt.č: 53 – 5. marec 2014 Seminár – RVC Senica

Číslo : 53
Suma s DPH: 27 Eur
Dodavateľ: RVC Senica

Prijatá fakt.č: 54 – 6. marec 2014 Pult civilnej ochrany – Mesto Malacky

Číslo : 54
Suma s DPH: 28.89 Eur
Dodavateľ: Mesto Malacky

Prijatá fakt.č: 55 – 6. marec 2014 Teplo – Termming a.s.

Číslo : 55
Suma s DPH: 901.8 Eur
Dodavateľ: Termming a.s.

Prijatá fakt.č: 56 – 7. marec 2014 Tričká – DEMI šport, s.r.o.

Číslo : 56
Suma s DPH: 160 Eur
Dodavateľ: DEMI šport, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 57 – 7. marec 2014 Obedy JP – MCSC –

Číslo : 57
Suma s DPH: 112.5 Eur

Prijatá fakt.č: 58 – 10. marec 2014 Odpady – Mesto Malacky

Číslo : 58
Suma s DPH: 96.09 Eur
Dodavateľ: Mesto Malacky

Prijatá fakt.č: 59 – 10. marec 2014 Pevná sieť – Slovak Telekom, a.s.

Číslo : 59
Suma s DPH: 40.48 Eur
Dodavateľ: Slovak Telekom, a.s.

Prijatá fakt.č: 60 – 12. marec 2014 Šachový turnaj – CK – Invitation –

Číslo : 60
Suma s DPH: 30 Eur

Prijatá fakt.č: 61 – 13. marec 2014 Voda CVČ – BVS, a.s.

Číslo : 61
Suma s DPH: 49.04 Eur
Dodavateľ: BVS, a.s.

Prijatá fakt.č: 62 – 13. marec 2014 Voda SMP – vyúčtovanie – BVS, a.s.

Číslo : 62
Suma s DPH: 27.76 Eur
Dodavateľ: BVS, a.s.

Prijatá fakt.č: 63 – 13. marec 2014 Faktúra – O2 Slovakia, s.r.o.

Číslo : 63
Suma s DPH: 34.72 Eur
Dodavateľ: O2 Slovakia, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 64 – 19. marec 2014 Gastrolístky – VAŠA Slovensko, s.r.o.

Číslo : 64
Suma s DPH: 2178.19 Eur
Dodavateľ: VAŠA Slovensko, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 65 – 19. marec 2014 Faktúra – Katsudo, s.r.o.

Číslo : 65
Suma s DPH: 113.4 Eur
Dodavateľ: Katsudo, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 66 – 24. marec 2014 Gastrolístky – doplatok –

Číslo : 66
Suma s DPH: 41.18 Eur

Prijatá fakt.č: 67 – 24. marec 2014 Deratizácia – Chemiko, a.s.

Číslo : 67
Suma s DPH: 99.58 Eur
Dodavateľ: Chemiko, a.s.

Prijatá fakt.č: 68 – 26. marec 2014 Výchovný program – Raabe Slovensko, s.r.o.

Číslo : 68
Suma s DPH: 42.4 Eur
Dodavateľ: Raabe Slovensko, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 69 – 31. marec 2014 Hnojivo – Richter Rasen Slovakia, s.r.o.

Číslo : 69
Suma s DPH: 144 Eur
Dodavateľ: Richter Rasen Slovakia, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 70 – 31. marec 2014 Mobilná sieť – Slovak Telekom, a.s.

Číslo : 70
Suma s DPH: 42.42 Eur
Dodavateľ: Slovak Telekom, a.s.

Prijatá fakt.č: 71 – 2. apríl 2014 Tonery – Zváč Systems, s.r.o.

Číslo : 71
Suma s DPH: 249.8 Eur
Dodavateľ: Zváč Systems, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 72 – 2. apríl 2014 Poistka – Aktivačná činnosť – Komunálna poisťovňa, a.s.

Číslo : 72
Suma s DPH: 26.56 Eur
Dodavateľ: Komunálna poisťovňa, a.s.

Prijatá fakt.č: 73 – 2. apríl 2014 Voda – Aqua Pro, s.r.o.

Číslo : 73
Suma s DPH: 231.9 Eur
Dodavateľ: Aqua Pro, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 74 – 2. apríl 2014 Rohože – Berendsen Textil servis, s.r.o.

Číslo : 74
Suma s DPH: 36.65 Eur
Dodavateľ: Berendsen Textil servis, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 75 – 2. apríl 2014 Športová hala Malina – AD HOC Malacky

Číslo : 75
Suma s DPH: 133.6 Eur
Dodavateľ: AD HOC Malacky

Prijatá fakt.č: 76 – 3. apríl 2014 Plyn –

Číslo : 76
Suma s DPH: 54 Eur

Prijatá fakt.č: 77 – 3. apríl 2014 Elektrina CVČ – Right Power energy, s.r.o.

Číslo : 77
Suma s DPH: 207 Eur
Dodavateľ: Right Power energy, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 78 – 3. apríl 2014 Elektrina SMP – Right Power energy, s.r.o.

Číslo : 78
Suma s DPH: 20 Eur
Dodavateľ: Right Power energy, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 79 – 3. apríl 2014 Elektrina CVČ – Right Power energy, s.r.o.

Číslo : 79
Suma s DPH: 207 Eur
Dodavateľ: Right Power energy, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 80 – 3. apríl 2014 Elektrina SMP – Right Power energy, s.r.o.

Číslo : 80
Suma s DPH: 20 Eur
Dodavateľ: Right Power energy, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 81 – 3. apríl 2014 Pult civilnej ochrany – Mesto Malacky

Číslo : 81
Suma s DPH: 20.89 Eur
Dodavateľ: Mesto Malacky

Prijatá fakt.č: 82 – 3. apríl 2014 Teplo –

Číslo : 82
Suma s DPH: 901.8 Eur

Prijatá fakt.č: 83 – 3. apríl 2014 Preventívna prehliadka – Luka Team, s.r.o.

Číslo : 83
Suma s DPH: 80 Eur
Dodavateľ: Luka Team, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 84 – 9. apríl 2014 Lopty –

Číslo : 84
Suma s DPH: 40.24 Eur

Prijatá fakt.č: 85 – 9. apríl 2014 Pevná linka – Slovak Telekom, a.s.

Číslo : 85
Suma s DPH: 42.07 Eur
Dodavateľ: Slovak Telekom, a.s.

Prijatá fakt.č: 86 – 9. apríl 2014 Bezpečnostný projekt  – Gaudete, s.r.o.

Číslo : 86
Suma s DPH: 120 Eur
Dodavateľ: Gaudete, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 87 – 9. apríl 2014 Školenie – Aktivačné práce – Luka Team, s.r.o.

Číslo : 87
Suma s DPH: 80 Eur
Dodavateľ: Luka Team, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 88 – 14. apríl 2014 Farby, čisté CD – Zváč Systems, s.r.o.

Číslo : 88
Suma s DPH: 41.04 Eur
Dodavateľ: Zváč Systems, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 89 – 14. apríl 2014 Farby, vajcia – Ledacolor

Číslo : 89
Suma s DPH: 94.2 Eur
Dodavateľ: Ledacolor

Prijatá fakt.č: 90 – 14. apríl 2014 Faktúra – O2 Slovakia, s.r.o.

Číslo : 90
Suma s DPH: 73.31 Eur
Dodavateľ: O2 Slovakia, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 91 – 23. apríl 2014 Farby – Zváč Systems, s.r.o.

Číslo : 91
Suma s DPH: 85.9 Eur
Dodavateľ: Zváč Systems, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 92 – 29. apríl 2014 Voda CVČ – BVS, a.s.

Číslo : 92
Suma s DPH: 49.04 Eur
Dodavateľ: BVS, a.s.

Prijatá fakt.č: 93 – 29. apríl 2014 Kontrola hasiacich prístrojov – PO Projekt, s.r.o.

Číslo : 93
Suma s DPH: 66.6 Eur
Dodavateľ: PO Projekt, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 94 – 29. apríl 2014 Mobilná sieť – Slovak Telekom, a.s.

Číslo : 94
Suma s DPH: 41.92 Eur
Dodavateľ: Slovak Telekom, a.s.

Prijatá fakt.č: 95 – 29. apríl 2014 Preprava futbalistov – autodoprava –

Číslo : 95
Suma s DPH: 350 Eur

Prijatá fakt.č: 96 – 5. máj 2014 Voda – Aqua Pro, s.r.o.

Číslo : 96
Suma s DPH: 62.7 Eur
Dodavateľ: Aqua Pro, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 97 – 5. máj 2014 Rohože – Berendsen Textil servis, s.r.o.

Číslo : 97
Suma s DPH: 36.62 Eur
Dodavateľ: Berendsen Textil servis, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 98 – 5. máj 2014 Plyn – SPP, a.s.

Číslo : 98
Suma s DPH: 21 Eur
Dodavateľ: SPP, a.s.

Prijatá fakt.č: 99 – 6. máj 2014 Elektrina CVČ – Right Power energy, s.r.o.

Číslo : 99
Suma s DPH: 207 Eur
Dodavateľ: Right Power energy, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 100 – 6. máj 2014 Elektrina SMP – Right Power energy, s.r.o.

Číslo : 100
Suma s DPH: 20 Eur
Dodavateľ: Right Power energy, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 101 – 6. máj 2014 Pult civilnej ochrany – Mesto Malacky

Číslo : 101
Suma s DPH: 28.89 Eur
Dodavateľ: Mesto Malacky

Prijatá fakt.č: 102 – 6. máj 2014 Teplo – Termming a.s.

Číslo : 102
Suma s DPH: 901.8 Eur
Dodavateľ: Termming a.s.

Prijatá fakt.č: 103 – 7. máj 2014 Medaily – DEMI šport, s.r.o.

Číslo : 103
Suma s DPH: 224.88 Eur
Dodavateľ: DEMI šport, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 104 – 7. máj 2014 Pevná sieť – Slovak Telekom, a.s.

Číslo : 104
Suma s DPH: 43.34 Eur
Dodavateľ: Slovak Telekom, a.s.

Prijatá fakt.č: 105 – 9. máj 2014 Ceny – LB Design, s.r.o.

Číslo : 105
Suma s DPH: 121.02 Eur
Dodavateľ: LB Design, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 106 – 14. máj 2014 Faktúra – O2 Slovakia, s.r.o.

Číslo : 106
Suma s DPH: 180 Eur
Dodavateľ: O2 Slovakia, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 107 – 14. máj 2014 Ceny – Atletika – LB Design, s.r.o.

Číslo : 107
Suma s DPH: 180 Eur
Dodavateľ: LB Design, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 108 – 14. máj 2014 Voda CVČ – BVS, a.s.

Číslo : 108
Suma s DPH: 49.04 Eur
Dodavateľ: BVS, a.s.

Prijatá fakt.č: 109 – 14. máj 2014 Zverák, dláta, nože – MADMAT, S.R.O.

Číslo : 109
Suma s DPH: 72.51 Eur
Dodavateľ: MADMAT, S.R.O.

Prijatá fakt.č: 110 – 14. máj 2014 Zverák, skrutky, kliešte – Internet Mall Slovakia, s.r.o.

Číslo : 110
Suma s DPH: 86.6 Eur
Dodavateľ: Internet Mall Slovakia, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 111 – 14. máj 2014 Brúska – Solid plus, s.r.o.

Číslo : 111
Suma s DPH: 147.9 Eur
Dodavateľ: Solid plus, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 112 – 19. máj 2014 Vývoz splaškových vôd – Taraba –

Číslo : 112
Suma s DPH: 36 Eur

Prijatá fakt.č: 113 – 19. máj 2014 Prenájom haly – AD HOC Malacky

Číslo : 113
Suma s DPH: 100 Eur
Dodavateľ: AD HOC Malacky

Prijatá fakt.č: 114 – 20. máj 2014 Reklamné služby – ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o.

Číslo : 114
Suma s DPH: 300 Eur
Dodavateľ: ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 115 – 22. máj 2014 Kapsle do pištole – Zamart –

Číslo : 115
Suma s DPH: 15.56 Eur

Prijatá fakt.č: 116 – 22. máj 2014 Utierky – Pajoma, s.r.o.

Číslo : 116
Suma s DPH: 152.93 Eur
Dodavateľ: Pajoma, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 117 – 22. máj 2014 Voda SMP  – BVS, a.s.

Číslo : 117
Suma s DPH: 17.76 Eur
Dodavateľ: BVS, a.s.

Prijatá fakt.č: 118 – 23. máj 2014 Bublinkový stroj – Kováč Servis

Číslo : 118
Suma s DPH: 88.9 Eur
Dodavateľ: Kováč Servis

Prijatá fakt.č: 119 – 27. máj 2014 Mobilná sieť – Slovak Telekom, a.s.

Číslo : 119
Suma s DPH: 42.22 Eur
Dodavateľ: Slovak Telekom, a.s.

Prijatá fakt.č: 120 – 2. jún 2014 Ceny – okresná súťaž – Junior

Číslo : 120
Suma s DPH: 970.01 Eur
Dodavateľ: Junior

Prijatá fakt.č: 121 – 4. jún 2014 Rohože – Berendsen Textil servis, s.r.o.

Číslo : 121
Suma s DPH: 47.72 Eur
Dodavateľ: Berendsen Textil servis, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 122 – 4. jún 2014 Plyn – SPP, a.s.

Číslo : 122
Suma s DPH: 9 Eur
Dodavateľ: SPP, a.s.

Prijatá fakt.č: 123 – 4. jún 2014 Poistka – Aktivačná činnosť – Komunálna poisťovňa, a.s.

Číslo : 123
Suma s DPH: 26.56 Eur
Dodavateľ: Komunálna poisťovňa, a.s.

Prijatá fakt.č: 124 – 4. jún 2014 Voda – Aqua Pro, s.r.o.

Číslo : 124
Suma s DPH: 172.5 Eur
Dodavateľ: Aqua Pro, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 125 – 5. jún 2014 Elektrina CVČ – Right Power energy, s.r.o.

Číslo : 125
Suma s DPH: 207 Eur
Dodavateľ: Right Power energy, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 126 – 5. jún 2014 Elektrina SMP – Right Power energy, s.r.o.

Číslo : 126
Suma s DPH: 20 Eur
Dodavateľ: Right Power energy, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 127 – 5. jún 2014 Teplo – Termming a.s.

Číslo : 127
Suma s DPH: 901.8 Eur
Dodavateľ: Termming a.s.

Prijatá fakt.č: 128 – 5. jún 2014 Pult civilnej ochrany – Mesto Malacky

Číslo : 128
Suma s DPH: 28.89 Eur
Dodavateľ: Mesto Malacky

Prijatá fakt.č: 129 – 5. jún 2014 Farby – Zváč Systems, s.r.o.

Číslo : 129
Suma s DPH: 49.6 Eur
Dodavateľ: Zváč Systems, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 130 – 9. jún 2014 Webhosting – NIC Hosting, s.r.o.

Číslo : 130
Suma s DPH: 87.79 Eur
Dodavateľ: NIC Hosting, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 131 – 9. jún 2014 Pevná sieť – Slovak Telekom, a.s.

Číslo : 131
Suma s DPH: 47.34 Eur
Dodavateľ: Slovak Telekom, a.s.

Prijatá fakt.č: 132 – 9. jún 2014 Výchovný program – Raabe Slovensko, s.r.o.

Číslo : 132
Suma s DPH: 42.4 Eur
Dodavateľ: Raabe Slovensko, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 133 – 12. jún 2014 Náhradné tyče – trampolína – RCTrading

Číslo : 133
Suma s DPH: 548 Eur
Dodavateľ: RCTrading

Prijatá fakt.č: 134 – 12. jún 2014 Časomiera – Atletický klub Veterán

Číslo : 134
Suma s DPH: 45 Eur
Dodavateľ: Atletický klub Veterán

Prijatá fakt.č: 135 – 12. jún 2014 Školský poriadok a BP – Luka Team, s.r.o.

Číslo : 135
Suma s DPH: 80 Eur
Dodavateľ: Luka Team, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 136 – 12. jún 2014 Faktúra – O2 Slovakia, s.r.o.

Číslo : 136
Suma s DPH: 36.37 Eur
Dodavateľ: O2 Slovakia, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 137 – 16. jún 2014 Sústredenie Judo – TJ Strojár Malacky

Číslo : 137
Suma s DPH: 548 Eur
Dodavateľ: TJ Strojár Malacky

Prijatá fakt.č: 138 – 13. jún 2014 Dresy – DEMI šport, s.r.o.

Číslo : 138
Suma s DPH: 298.88 Eur
Dodavateľ: DEMI šport, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 139 – 13. jún 2014 Žonglér – Alexander Kolompár

Číslo : 139
Suma s DPH: 160 Eur
Dodavateľ: Alexander Kolompár

Prijatá fakt.č: 140 – 19. jún 2014 Voda CVČ – BVS, a.s.

Číslo : 140
Suma s DPH: 49.04 Eur
Dodavateľ: BVS, a.s.

Prijatá fakt.č: 141 – 23. jún 2014 Tričká s tlačou – Esko spol s r.o.

Číslo : 141
Suma s DPH: 224.64 Eur
Dodavateľ: Esko spol s r.o.

Prijatá fakt.č: 142 – 24. jún 2014 Gastrolístky – VAŠA Slovensko, s.r.o.

Číslo : 142
Suma s DPH: 2178.19 Eur
Dodavateľ: VAŠA Slovensko, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 143 – 25. jún 2014 Tonery – Zváč Systems, s.r.o.

Číslo : 143
Suma s DPH: 274.85 Eur
Dodavateľ: Zváč Systems, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 144 – 25. jún 2014 Zákony, DP, UZ – Poradca –

Číslo : 144
Suma s DPH: 29.4 Eur

Prijatá fakt.č: 145 – 25. jún 2014 Mobilná sieť – Slovak Telekom, a.s.

Číslo : 145
Suma s DPH: 42.2 Eur
Dodavateľ: Slovak Telekom, a.s.

Prijatá fakt.č: 146 – 25. jún 2014 Farby – COMMODITY s.r.o.

Číslo : 146
Suma s DPH: 12.6 Eur
Dodavateľ: COMMODITY s.r.o.

Prijatá fakt.č: 147 – 27. jún 2014 Odznaky – Online group, s.r.o.

Číslo : 147
Suma s DPH: 18.6 Eur
Dodavateľ: Online group, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 148 – 1. júl 2014 Tvorba www.cvcmalacky.sk – Ing.Marian Michalovič MICHI V&L

Číslo : 148
Suma s DPH: 600 Eur
Dodavateľ: Ing.Marian Michalovič MICHI V&L

Prijatá fakt.č: 148 – 1. júl 2014 Kurz – Abrahamfyová –

Číslo : 148
Suma s DPH: 48 Eur

Prijatá fakt.č: 149 – 1. júl 2014 Rohože – Berendsen Textil servis, s.r.o.

Číslo : 149
Suma s DPH: 36.65 Eur
Dodavateľ: Berendsen Textil servis, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 150 – 2. júl 2014 Voda – Aqua Pro, s.r.o.

Číslo : 150
Suma s DPH: 91.2 Eur
Dodavateľ: Aqua Pro, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 151 – 2. júl 2014 Plyn – SPP, a.s.

Číslo : 151
Suma s DPH: 8 Eur
Dodavateľ: SPP, a.s.

Prijatá fakt.č: 152 – 10. júl 2014 Pevná sieť – Slovak Telekom, a.s.

Číslo : 152
Suma s DPH: 47.43 Eur
Dodavateľ: Slovak Telekom, a.s.

Prijatá fakt.č: 153 – 10. júl 2014 Elektrina CVČ – Right Power energy, s.r.o.

Číslo : 153
Suma s DPH: 207 Eur
Dodavateľ: Right Power energy, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 154 – 10. júl 2014 Elektrina SMP – Right Power energy, s.r.o.

Číslo : 154
Suma s DPH: 20 Eur
Dodavateľ: Right Power energy, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 155 – 10. júl 2014 Pult civilnej ochrany – Mesto Malacky

Číslo : 155
Suma s DPH: 28.89 Eur
Dodavateľ: Mesto Malacky

Prijatá fakt.č: 156 – 10. júl 2014 Teplo – Termming a.s.

Číslo : 156
Suma s DPH: 901.8 Eur
Dodavateľ: Termming a.s.

Prijatá fakt.č: 157 – 14. júl 2014 Septik – Miloš Taraba

Číslo : 157
Suma s DPH: 36 Eur
Dodavateľ: Miloš Taraba

Prijatá fakt.č: 158 – 14. júl 2014 Faktúra – O2 Slovakia, s.r.o.

Číslo : 158
Suma s DPH: 39.82 Eur
Dodavateľ: O2 Slovakia, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 159 – 21. júl 2014 Hlina – SVING SK , spol. s r.o.

Číslo : 159
Suma s DPH: 58.8 Eur
Dodavateľ: SVING SK , spol. s r.o.

Prijatá fakt.č: 160 – 5. august 2014 Rohože – Berendsen Textil servis, s.r.o.

Číslo : 160
Suma s DPH: 36.65 Eur
Dodavateľ: Berendsen Textil servis, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 161 – 5. august 2014 Obedy LT – MESS –

Číslo : 161
Suma s DPH: 645 Eur

Prijatá fakt.č: 162 – 5. august 2014 Pevná linka – Slovak Telekom, a.s.

Číslo : 162
Suma s DPH: 49.54 Eur
Dodavateľ: Slovak Telekom, a.s.

Prijatá fakt.č: 163 – 5. august 2014 Úrazové poistenie – Generali poisťovňa, a.s.

Číslo : 163
Suma s DPH: 1124.45 Eur
Dodavateľ: Generali poisťovňa, a.s.

Prijatá fakt.č: 164 – 5. august 2014 Plyn – SPP, a.s.

Číslo : 164
Suma s DPH: 8 Eur
Dodavateľ: SPP, a.s.

Prijatá fakt.č: 165 – 5. august 2014 Mobilná sieť – Slovak Telekom, a.s.

Číslo : 165
Suma s DPH: 41.92 Eur
Dodavateľ: Slovak Telekom, a.s.

Prijatá fakt.č: 166 – 5. august 2014 Voda – Aqua Pro, s.r.o.

Číslo : 166
Suma s DPH: 271.8 Eur
Dodavateľ: Aqua Pro, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 167 – 5. august 2014 Elektrina SMP – Right Power energy, s.r.o.

Číslo : 167
Suma s DPH: 20 Eur
Dodavateľ: Right Power energy, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 168 – 5. august 2014 Elektrina CVČ – Right Power energy, s.r.o.

Číslo : 168
Suma s DPH: 207 Eur
Dodavateľ: Right Power energy, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 169 – 5. august 2014 Pult civilnej ochrany – Mesto Malacky

Číslo : 169
Suma s DPH: 28.89 Eur
Dodavateľ: Mesto Malacky

Prijatá fakt.č: 170 – 5. august 2014 Teplo – Termming a.s.

Číslo : 170
Suma s DPH: 901.8 Eur
Dodavateľ: Termming a.s.

Prijatá fakt.č: 171 – 14. august 2014 Faktúra – O2 Slovakia, s.r.o.

Číslo : 171
Suma s DPH: 35.02 Eur
Dodavateľ: O2 Slovakia, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 172 – 18. august 2014 Septik – Miloš Taraba

Číslo : 172
Suma s DPH: 72 Eur
Dodavateľ: Miloš Taraba

Prijatá fakt.č: 173 – 22. august 2014 Tepovanie – Chudík – Upratovacie a čistiace práce

Číslo : 173
Suma s DPH: 60 Eur
Dodavateľ: Chudík – Upratovacie a čistiace práce

Prijatá fakt.č: 174 – 28. august 2014 Účtovnícky program – Ives

Číslo : 174
Suma s DPH: 83.65 Eur
Dodavateľ: Ives

Prijatá fakt.č: 175 – 28. august 2014 Voda SMP  – BVS, a.s.

Číslo : 175
Suma s DPH: 17.96 Eur
Dodavateľ: BVS, a.s.

Prijatá fakt.č: 176 – 28. august 2014 Mobilná sieť – Slovak Telekom, a.s.

Číslo : 176
Suma s DPH: 41.92 Eur
Dodavateľ: Slovak Telekom, a.s.

Prijatá fakt.č: 177 – 28. august 2014 Výchovný program – Raabe Slovensko, s.r.o.

Číslo : 177
Suma s DPH: 42.4 Eur
Dodavateľ: Raabe Slovensko, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 178 – 28. august 2014 Reklama na webe  – Centrálny vestník organizácií, s.r.o.

Číslo : 178
Suma s DPH: 300 Eur
Dodavateľ: Centrálny vestník organizácií, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 179 – 28. august 2014 Odznaky – Online group, s.r.o.

Číslo : 179
Suma s DPH: 226.04 Eur
Dodavateľ: Online group, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 180 – 3. september 2014 Tonery – Zváč Systems, s.r.o.

Číslo : 180
Suma s DPH: 199.8 Eur
Dodavateľ: Zváč Systems, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 181 – 3. september 2014 Voda – Aqua Pro, s.r.o.

Číslo : 181
Suma s DPH: 45.6 Eur
Dodavateľ: Aqua Pro, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 182 – 3. september 2014 Plyn – SPP, a.s.

Číslo : 182
Suma s DPH: 17 Eur
Dodavateľ: SPP, a.s.

Prijatá fakt.č: 183 – 5. september 2014 Reklama – Profesionálny register, s.r.o.

Číslo : 183
Suma s DPH: 319.2 Eur
Dodavateľ: Profesionálny register, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 184 – 9. september 2014 Pevná sieť – Slovak Telekom, a.s.

Číslo : 184
Suma s DPH: 47.34 Eur
Dodavateľ: Slovak Telekom, a.s.

Prijatá fakt.č: 185 – 9. september 2014 Ceny – Cezpoľný beh – LB Design, s.r.o.

Číslo : 185
Suma s DPH: 94.68 Eur
Dodavateľ: LB Design, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 186 – 9. september 2014 Elektrina CVČ – Right Power energy, s.r.o.

Číslo : 186
Suma s DPH: 207 Eur
Dodavateľ: Right Power energy, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 187 – 9. september 2014 Elektrina SMP – Right Power energy, s.r.o.

Číslo : 187
Suma s DPH: 20 Eur
Dodavateľ: Right Power energy, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 188 – 9. september 2014 Pult civilnej ochrany – Mesto Malacky

Číslo : 188
Suma s DPH: 28.89 Eur
Dodavateľ: Mesto Malacky

Prijatá fakt.č: 189 – 9. september 2014 Teplo – Termming a.s.

Číslo : 189
Suma s DPH: 901.8 Eur
Dodavateľ: Termming a.s.

Prijatá fakt.č: 190 – 9. september 2014 Gastrolístky – VAŠA Slovensko, s.r.o.

Číslo : 190
Suma s DPH: 2053.87 Eur
Dodavateľ: VAŠA Slovensko, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 191 – 9. september 2014 Tvorba webu – Ing. Michalovič MICHI V&L

Číslo : 191
Suma s DPH: 600 Eur
Dodavateľ: Ing.Marian Michalovič MICHI V&L

Prijatá fakt.č: 192 – 12. september 2014 Koncert pre deti – Miriam Králová – MIA

Číslo : 192
Suma s DPH: 90 Eur
Dodavateľ: Miriam Králová – MIA

Prijatá fakt.č: 193 – 22. september 2014 Happy Hoppy – Lingea, s.r.o.

Číslo : 193
Suma s DPH: 69.9 Eur
Dodavateľ: Lingea, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 194 – 22. august 2014 Časopis práce a mzdy – Poradca –

Číslo : 194
Suma s DPH: 58 Eur

Prijatá fakt.č: 195 – 25. september 2014 Lukostrelba – Have Fun, s.r.o

Číslo : 195
Suma s DPH: 599.85 Eur
Dodavateľ: Have Fun, s.r.o

Prijatá fakt.č: 196 – 24. september 2014 Gatrolístky – Doplatok – VAŠA Slovensko, s.r.o.

Číslo : 196
Suma s DPH: 126.91 Eur
Dodavateľ: VAŠA Slovensko, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 197 – 24. september 2014 Utierky – Pajoma, s.r.o.

Číslo : 197
Suma s DPH: 152.93 Eur
Dodavateľ: Pajoma, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 198 – 25. september 2014 Farby –

Číslo : 198
Suma s DPH: 68.78 Eur

Prijatá fakt.č: 199 – 26. september 2014 Mobilná sieť –

Číslo : 199
Suma s DPH: 47.11 Eur

Prijatá fakt.č: 200 – 29. september 2014 Faktúra –

Číslo : 200
Suma s DPH: 34.86 Eur

Prijatá fakt.č: 201 – 26. september 2014 Aktivačná činnosť –

Číslo : 201
Suma s DPH: 26.56 Eur

Prijatá fakt.č: 202 – 30. september 2014 Seminár –

Číslo : 202
Suma s DPH: 56 Eur

Prijatá fakt.č: 203 – 1. október 2014 Voda – Aqua Pro, s.r.o.

Číslo : 203
Suma s DPH: 22.8 Eur
Dodavateľ: Aqua Pro, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 204 – 1. október 2014 Pult civilnej ochrany – Mesto Malacky

Číslo : 204
Suma s DPH: 28.89 Eur
Dodavateľ: Mesto Malacky

Prijatá fakt.č: 205 – 1. október 2014 Teplo – Termming a.s.

Číslo : 205
Suma s DPH: 901.8 Eur
Dodavateľ: Termming a.s.

Prijatá fakt.č: 206 – 1. október 2014 Elektrina CVČ – Right Power energy, s.r.o.

Číslo : 206
Suma s DPH: 207 Eur
Dodavateľ: Right Power energy, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 207 – 1. október 2014 Elektrina SMP –

Číslo : 207
Suma s DPH: 20 Eur

Prijatá fakt.č: 208 – 1. október 2014 Plyn –

Číslo : 208
Suma s DPH: 53 Eur

Prijatá fakt.č: 209 – 1. október 2014 Rohože –

Číslo : 209
Suma s DPH: 36.65 Eur

Prijatá fakt.č: 210 – 3. október 2014 Kancelárske potreby – Junior

Číslo : 210
Suma s DPH: 91.86 Eur
Dodavateľ: Junior

Prijatá fakt.č: 211 – 6. október 2014 Preventívna prehliadka – Luka Team, s.r.o.

Číslo : 211
Suma s DPH: 80 Eur
Dodavateľ: Luka Team, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 212 – 8. október 2014 Ceny – LB Design, s.r.o.

Číslo : 212
Suma s DPH: 57.28 Eur
Dodavateľ: LB Design, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 213 – 8. október 2014 Pevná sieť – Slovak Telekom, a.s.

Číslo : 213
Suma s DPH: 49.52 Eur
Dodavateľ: Slovak Telekom, a.s.

Prijatá fakt.č: 214 – 11. október 2014 Manažment – predplatné – Wolters Kluwer, s.r.o.

Číslo : 214
Suma s DPH: 66 Eur
Dodavateľ: Wolters Kluwer, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 215 – 15. október 2014 Mobilná sieť – O2 Slovakia, s.r.o.

Číslo : 215
Suma s DPH: 35.27 Eur
Dodavateľ: O2 Slovakia, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 216 – 16. október 2014 Vývoz splaškových vôd  – Miloš Taraba

Číslo : 216
Suma s DPH: 36 Eur
Dodavateľ: Miloš Taraba

Prijatá fakt.č: 217 – 17. október 2014 Interaktívna tabuľa, notebook – Gotana –

Číslo : 217
Suma s DPH: 2323 Eur

Prijatá fakt.č: 218 – 21. október 2014 Party stan vega – Board –

Číslo : 218
Suma s DPH: 99.97 Eur

Prijatá fakt.č: 219 – 21. október 2014 Notebook Lenovo – Internet Mall Slovakia, s.r.o.

Číslo : 219
Suma s DPH: 265 Eur
Dodavateľ: Internet Mall Slovakia, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 220 – 21. október 2014 Deratizácia  –

Číslo : 220
Suma s DPH: 99.58 Eur

Prijatá fakt.č: 221 – 21. október 2014 Práca používať Vemu – VEMA –

Číslo : 221
Suma s DPH: 158.4 Eur

Prijatá fakt.č: 222 – 21. október 2014 Balóny, špajdle, lampa – Junior

Číslo : 222
Suma s DPH: 38.87 Eur
Dodavateľ: Junior

Prijatá fakt.č: 223 – 23. október 2014 Tonery – Zváč Systems, s.r.o.

Číslo : 223
Suma s DPH: 58.57 Eur
Dodavateľ: Zváč Systems, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 224 – 29. október 2014 Farby – COMMODITY s.r.o.

Číslo : 224
Suma s DPH: 25.2 Eur
Dodavateľ: COMMODITY s.r.o.

Prijatá fakt.č: 225 – 30. október 2014 Školenie – Aktivačné práce – Luka Team, s.r.o.

Číslo : 225
Suma s DPH: 40 Eur
Dodavateľ: Luka Team, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 226 – 30. október 2014 Telefónna sieť – Slovak Telekom, a.s.

Číslo : 226
Suma s DPH: 45.61 Eur
Dodavateľ: Slovak Telekom, a.s.

Prijatá fakt.č: 227 – 30. október 2014 Seminár – RVC Senica

Číslo : 227
Suma s DPH: 27 Eur
Dodavateľ: RVC Senica

Prijatá fakt.č: 228 – 4. november 2014 Plyn – SPP, a.s.

Číslo : 228
Suma s DPH: 86 Eur
Dodavateľ: SPP, a.s.

Prijatá fakt.č: 229 – 4. november 2014 Voda – Aqua Pro, s.r.o.

Číslo : 229
Suma s DPH: 22.8 Eur
Dodavateľ: Aqua Pro, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 230 – 4. november 2014 Rohože – Berendsen Textil servis, s.r.o.

Číslo : 230
Suma s DPH: 47.72 Eur
Dodavateľ: Berendsen Textil servis, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 231 – 4. november 2014 Pult civilnej ochrany – Mesto Malacky

Číslo : 231
Suma s DPH: 28.89 Eur
Dodavateľ: Mesto Malacky

Prijatá fakt.č: 232 – 4. november 2014 Teplo – Termming a.s.

Číslo : 232
Suma s DPH: 901.8 Eur
Dodavateľ: Termming a.s.

Prijatá fakt.č: 233 – 5. november 2014 Elektrina CVČ – Right Power energy, s.r.o.

Číslo : 233
Suma s DPH: 207 Eur
Dodavateľ: Right Power energy, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 234 – 5. november 2014 Elektrina SMP – Right Power energy, s.r.o.

Číslo : 234
Suma s DPH: 20 Eur
Dodavateľ: Right Power energy, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 235 – 10. november 2014 Knihy – Martinus.sk, s.r.o.

Číslo : 235
Suma s DPH: 40.01 Eur
Dodavateľ: Martinus.sk, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 236 – 10. november 2014 Čarodejný strom, duch – Party live

Číslo : 236
Suma s DPH: 112.58 Eur

Prijatá fakt.č: 237 – 10. november 2014 Športová hala Malina – AD HOC Malacky

Číslo : 237
Suma s DPH: 110 Eur
Dodavateľ: AD HOC Malacky

Prijatá fakt.č: 238 – 10. november 2014 Mobilná sieť – O2 Slovakia, s.r.o.

Číslo : 238
Suma s DPH: 34.86 Eur
Dodavateľ: O2 Slovakia, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 239 – 11. november 2014 Kimoná – Katsudo, s.r.o.

Číslo : 239
Suma s DPH: 459.95 Eur
Dodavateľ: Katsudo, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 240 – 11. november 2014 Router, konfigurácia – Ktech – Roman Šauša

Číslo : 240
Suma s DPH: 158 Eur
Dodavateľ: Ktech – Roman Šauša

Prijatá fakt.č: 241 – 14. november 2014 Ceny stolný tenis – LB Design, s.r.o.

Číslo : 241
Suma s DPH: 59.08 Eur
Dodavateľ: LB Design, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 242 – 14. november 2014 Ceny – DEMI šport, s.r.o.

Číslo : 242
Suma s DPH: 103.5 Eur
Dodavateľ: DEMI šport, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 243 – 14. november 2014 Mobilná sieť – Slovak Telekom, a.s.

Číslo : 243
Suma s DPH: 47.34 Eur
Dodavateľ: Slovak Telekom, a.s.

Prijatá fakt.č: 244 – 21. november 2014 Krakelovací lak – Umelecký raj, s.r.o.

Číslo : 244
Suma s DPH: 18.81 Eur
Dodavateľ: Umelecký raj, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 245 – 25. november 2014 Poistenie auta – PZP – Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Číslo : 245
Suma s DPH: 126.28 Eur
Dodavateľ: Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Prijatá fakt.č: 246 – 25. november 2014 Voda SMP  – BVS, a.s.

Číslo : 246
Suma s DPH: 17.96 Eur
Dodavateľ: BVS, a.s.

Prijatá fakt.č: 247 – 26. november 2014 Gastrolístky – VAŠA Slovensko, s.r.o.

Číslo : 247
Suma s DPH: 357.94 Eur
Dodavateľ: VAŠA Slovensko, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 248 – 2. december 2014 Mobilná sieť – Slovak Telekom, a.s.

Číslo : 248
Suma s DPH: 54.24 Eur
Dodavateľ: Slovak Telekom, a.s.

Prijatá fakt.č: 249 – 2. december 2014 Rohože – Berendsen Textil servis, s.r.o.

Číslo : 249
Suma s DPH: 36.65 Eur
Dodavateľ: Berendsen Textil servis, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 250 – 2. december 2014 Voda – Aqua Pro, s.r.o.

Číslo : 250
Suma s DPH: 11.4 Eur
Dodavateľ: Aqua Pro, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 251 – 2. december 2014 Športová hala Malina – AD HOC Malacky

Číslo : 251
Suma s DPH: 345.45 Eur
Dodavateľ: AD HOC Malacky

Prijatá fakt.č: 252 – 2. december 2014 Výchovný program 23 – Raabe Slovensko, s.r.o.

Číslo : 252
Suma s DPH: 42.4 Eur
Dodavateľ: Raabe Slovensko, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 253 – 2. december 2014 Poistka – Aktivačná činnosť – Komunálna poisťovňa, a.s.

Číslo : 253
Suma s DPH: 26.56 Eur
Dodavateľ: Komunálna poisťovňa, a.s.

Prijatá fakt.č: 254 – 2. december 2014 Teplo – Termming a.s.

Číslo : 254
Suma s DPH: 901.8 Eur
Dodavateľ: Termming a.s.

Prijatá fakt.č: 255 – 2. december 2014 Pult civilnej ochrany – Mesto Malacky

Číslo : 255
Suma s DPH: 28.89 Eur
Dodavateľ: Mesto Malacky

Prijatá fakt.č: 256 – 2. december 2014 Elektrina CVČ – Right Power energy, s.r.o.

Číslo : 256
Suma s DPH: 207 Eur
Dodavateľ: Right Power energy, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 257 – 2. december 2014 Elektrina SMP – Right Power energy, s.r.o.

Číslo : 257
Suma s DPH: 20 Eur
Dodavateľ: Right Power energy, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 258 – 5. december 2014 Nastavenie, oprava, akumulátor – Target –

Číslo : 258
Suma s DPH: 66 Eur

Prijatá fakt.č: 259 – 8. december 2014 Stolnotenisová hala – AD HOC Malacky

Číslo : 259
Suma s DPH: 60 Eur
Dodavateľ: AD HOC Malacky

Prijatá fakt.č: 260 – 8. december 2014 Školenie – Luka Team, s.r.o.

Číslo : 260
Suma s DPH: 80 Eur
Dodavateľ: Luka Team, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 261 – 8. december 2014 Predplatné – Slovenská pošta, a. s.

Číslo : 261
Suma s DPH: 38.53 Eur
Dodavateľ: Slovenská pošta, a. s.

Prijatá fakt.č: 262 – 8. december 2014 R. Diviak – GPX rozhodca –

Číslo : 262
Suma s DPH: 20 Eur

Prijatá fakt.č: 263 – 10. december 2014 Mobilná sieť – O2 Slovakia, s.r.o.

Číslo : 263
Suma s DPH: 35.58 Eur
Dodavateľ: O2 Slovakia, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 264 – 10. december 2014 Myši – Zváč Systems, s.r.o.

Číslo : 264
Suma s DPH: 39.78 Eur
Dodavateľ: Zváč Systems, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 265 – 10. december 2014 Šporák, vŕtačka, vysavač – Shoppie.sk –

Číslo : 265
Suma s DPH: 392.69 Eur

Prijatá fakt.č: 266 – 11. december 2014 Stoly, stoličky – IKEA Bratislava s.r.o.

Číslo : 266
Suma s DPH: 1558.76 Eur
Dodavateľ: IKEA Bratislava s.r.o.

Prijatá fakt.č: 267 – 15. december 2014 Kuchynská linka – FROMEX

Číslo : 267
Suma s DPH: 965.6 Eur
Dodavateľ: FROMEX

Prijatá fakt.č: 268 – 15. december 2014 Endpoint Security – ESET –

Číslo : 268
Suma s DPH: 288 Eur
Dodavateľ: Esko spol s r.o.

Prijatá fakt.č: 269 – 15. december 2014 Dosky – FROMEX

Číslo : 269
Suma s DPH: 115.2 Eur
Dodavateľ: FROMEX

Prijatá fakt.č: 270 – 15. december 2014 PC, Notebook – Net Sales, s.r.o.

Číslo : 270
Suma s DPH: 1217 Eur
Dodavateľ: Net Sales, s.r.o.

Prijatá fakt.č: – 4. február 2014 Dodávateľská faktúra 11-2014 –

Prijatá fakt.č: – 4. február 2014 Dodávateľská faktúra 12-2014 –

Prijatá fakt.č: – 4. február 2014 Dodávateľská faktúra 13-2014 –

Prijatá fakt.č: – 4. február 2014 Dodávateľská faktúra 14-2014 –

Prijatá fakt.č: – 4. február 2014 Dodávateľská faktúra 15-2014 –

Prijatá fakt.č: – 4. február 2014 Dodávateľská faktúra 16-2014 –

Prijatá fakt.č: – 4. február 2014 Dodávateľská faktúra 17-2014 –

Prijatá fakt.č: – 4. február 2014 Dodávateľská faktúra 1-2014 –

Prijatá fakt.č: – 4. február 2014 Dodávateľská faktúra 2-2014 –

Prijatá fakt.č: – 4. február 2014 Dodávateľská faktúra 3-2014 –

Prijatá fakt.č: – 4. február 2014 Dodávateľská faktúra 4-2014 –

Prijatá fakt.č: – 4. február 2014 Dodávateľská faktúra 5-2014 –

Prijatá fakt.č: – 4. február 2014 Dodávateľská faktúra 6-2014 –

Prijatá fakt.č: – 4. február 2014 Dodávateľská faktúra 7-2014 –

Prijatá fakt.č: – 4. február 2014 Dodávateľská faktúra 8-2014 –

Prijatá fakt.č: – 4. február 2014 Dodávateľská faktúra 9-2014 –

Prijatá fakt.č: – 4. február 2014 Dodávateľská faktúra 10-2014 –

Prijatá fakt.č: – 4. február 2014 Dodávateľská faktúra 1-2014

Prijatá fakt.č: – 4. február 2014 Dodávateľská faktúra 2-2014

Prijatá fakt.č: – 4. február 2014 Dodávateľská faktúra 3-2014

Prijatá fakt.č: – 4. február 2014 Dodávateľská faktúra 4-2014

Prijatá fakt.č: – 4. február 2014 Dodávateľská faktúra 5-2014

Prijatá fakt.č: – 4. február 2014 Dodávateľská faktúra 6-2014

Prijatá fakt.č: – 4. február 2014 Dodávateľská faktúra 7-2014

Prijatá fakt.č: – 4. február 2014 Dodávateľská faktúra 8-2014

Prijatá fakt.č: – 4. február 2014 Dodávateľská faktúra 9-2014

Prijatá fakt.č: – 4. február 2014 Dodávateľská faktúra 10-2014

Prijatá fakt.č: – 4. február 2014 Dodávateľská faktúra 11-2014

Prijatá fakt.č: – 4. február 2014 Dodávateľská faktúra 12-2014

Prijatá fakt.č: – 4. február 2014 Dodávateľská faktúra 13-2014

Prijatá fakt.č: – 4. február 2014 Dodávateľská faktúra 14-2014

Prijatá fakt.č: – 4. február 2014 Dodávateľská faktúra 15-2014

Prijatá fakt.č: – 4. február 2014 Dodávateľská faktúra 16-2014

Prijatá fakt.č: – 4. február 2014 Dodávateľská faktúra 17-2014