Prijatá fakt.č: 1 – 3. január 2017 Prenájom – Aqua Pro, s.r.o.

Číslo : 1
Suma s DPH: 180 Eur
Dodavateľ: Aqua Pro, s.r.o.

Prijatá fakt.č: 2 – 9. január 2017 El. en. CVČ – Pow-en

Číslo : 2
Suma s DPH: 151,70 Eur
Dodavateľ: Pow-en

Prijatá fakt.č: 3 – 9. január 2017 El. en. SMP – Pow-en

Číslo : 3
Suma s DPH: 52,69 Eur
Dodavateľ: Pow-en

Prijatá fakt.č: 4 – 16. január 2017 Teplo – TERMMING

Číslo : 4
Suma s DPH: 1 148,80 Eur
Dodavateľ: TERMMING

Prijatá fakt.č: 5 – 16. január 2017 PCO – Mesto Malacky

Číslo : 5
Suma s DPH: 28,85 Eur
Dodavateľ: Mesto Malacky

Prijatá fakt.č: 6 – 18. január 2017 Ohrev vody – SPP-plyn

Číslo : 6
Suma s DPH: 190 Eur
Dodavateľ: SPP

Prijatá fakt.č: 7 – 18. január 2017 PO-BOZP – Luka Team

Číslo : 7
Suma s DPH: 100 Eur
Dodavateľ: Luka Team

Prijatá fakt.č: 8 – 18. január 2017 PO-BOZP – Luka Team

Číslo : 8
Suma s DPH: 20 Eur
Dodavateľ: Luka Team

Prijatá fakt.č: 9 – 18. január 2017 PO-BOZP – Luka Team

Číslo : 9
Suma s DPH: 60 Eur
Dodavateľ: Luka Team

Prijatá fakt.č: 10 – 18. január 2017 El. CVČ-vyúčt. – Pow-en

Číslo : 10
Suma s DPH: 75,55 Eur
Dodavateľ: Pow-en

Prijatá fakt.č: 501 – 18. január 2017 El. SMP-vyúčt. – Pow-en

Číslo : 501
Suma s DPH: 75,55 Eur
Dodavateľ: Pow-en

Prijatá fakt.č: 11 – 20. január 2017 SPP – plyn

Číslo : 11
Suma s DPH: 483,15 Eur
Dodavateľ: SPP

Prijatá fakt.č: 12 – 20. január 2017 RVC – seminár

Číslo : 12
Suma s DPH: 29,80 Eur
Dodavateľ: RVC

Prijatá fakt.č: 13 – 23. január 2017 RVC – seminár

Číslo : 13
Suma s DPH: 29 Eur
Dodavateľ: RVC

Prijatá fakt.č: 14 – 23. január 2017 RVC – seminár

Číslo : 14
Suma s DPH: 29 Eur
Dodavateľ: RVC

Prijatá fakt.č: 15 – 23. január 2017 ZVAC SYSTEMS – tonery

Číslo : 15
Suma s DPH: 90,80 Eur
Dodavateľ: ZVAC SYSTEMS

Prijatá fakt.č: 16 – 24. január 2017 VAŠA SLOVENSKO – gastrolístky

Číslo : 16
Suma s DPH: 712,43 Eur
Dodavateľ: VAŠA SLOVENSKO

Prijatá fakt.č: 17 – 26. január 2017 Kom. poisťovňa – poistka

Číslo : 17
Suma s DPH: 6,64 Eur
Dodavateľ: Kom. poisťovňa

Prijatá fakt.č: 18 – 26. január 2017 Kom. poisťovňa – poistka

Číslo : 18
Suma s DPH: 19,92 Eur
Dodavateľ: Kom. poisťovňa

Prijatá fakt.č: 19 – 27. január 2017 T – mobile – telefón

Číslo : 19
Suma s DPH: 25,74 Eur
Dodavateľ: T – mobil

Prijatá fakt.č: 20 – 27. január 2017 JUNIOR – ceny

Číslo : 20
Suma s DPH: 120 Eur
Dodavateľ: JUNIOR

Prijatá fakt.č: 21 – 27. január 2017 MIA – kultúrny program

Číslo : 21
Suma s DPH: 150 Eur
Dodavateľ: MIA

Prijatá fakt.č: 22 – 1. február 2017 BVS-SMP – voda

Číslo : 22
Suma s DPH: 10,10 Eur
Dodavateľ: BVS-SMP

Prijatá fakt.č: 23 – 1. február 2017 Zvac Systems – tonery

Číslo : 23
Suma s DPH: 99,98 Eur
Dodavateľ: Zvac Systems

Prijatá fakt.č: 24 – 2. február 2017 LB Design – ceny miniľadový hokej

Číslo : 24
Suma s DPH: 200 Eur
Dodavateľ: LB Design

Prijatá fakt.č: 25 – 3. február 2017 DEMI šport – ceny – futbal

Číslo : 25
Suma s DPH: 238 Eur
Dodavateľ: DEMI šport

Prijatá fakt.č: 26 – 3. február 2017 GENERALI – poistka – úrazová

Číslo : 26
Suma s DPH: 1 124,45 Eur
Dodavateľ: GENERALI

Prijatá fakt.č: 27 – 3. február 2017 BERENDSEN – rohože

Číslo : 27
Suma s DPH: 39,46 Eur
Dodavateľ: BERENDSEN

Prijatá fakt.č: 28 – 3. február 2017 BVS – voda-vyúčt. CVČ

Číslo : 28
Suma s DPH: 42,35 Eur
Dodavateľ: BVS

Prijatá fakt.č: 29 – 9. február 2017 Pow-en. – el. en. SMP

Číslo : 29
Suma s DPH: 52,69 Eur
Dodavateľ: Pow-en.

Prijatá fakt.č: 30 – 9. február 2017 SPP – plyn

Číslo : 30
Suma s DPH: 184 Eur
Dodavateľ: SPP

Prijatá fakt.č: 31 – 9. február 2017 PORADCA – príručka m. účt.

Číslo : 31
Suma s DPH: 8,50 Eur
Dodavateľ: SPP

Prijatá fakt.č: 32 – 9. február 2017 T-mobile – pevná linka

Číslo : 32
Suma s DPH: 38,80 Eur
Dodavateľ: T-mobile

Prijatá fakt.č: 33 – 13. február 2017 TERMMING – teplo

Číslo : 33
Suma s DPH: 1148,80 Eur
Dodavateľ: TERMMING

Prijatá fakt.č: 34 – 13. február 2017 MESTO MA – PCO

Číslo : 34
Suma s DPH: 1148,80 Eur
Dodavateľ: TERMMING

Prijatá fakt.č: 35 – 13. február 2017 Pow-en. – el. energia

Číslo : 35
Suma s DPH: 151,70 Eur
Dodavateľ: Pow-en.

Prijatá fakt.č: 36 – 15. február 2017 Komunálna poisťotvňa – poist. AČ

Číslo : 36
Suma s DPH: 6,64 Eur
Dodavateľ: Komunálna poisťotvňa

Prijatá fakt.č: 37 – 15. február 2017 Pow.en. – el. CVČ – vyúčt.

Číslo : 37
Suma s DPH: 70,52 Eur
Dodavateľ: Pow.en.

Prijatá fakt.č: 38 – 15. február 2017 O2 – mobil

Číslo : 38
Suma s DPH: 49,01 Eur
Dodavateľ: O2

Prijatá fakt.č: 39 – 20. február 2017 ŠH – AD HOC. – ŠH Malina

Číslo : 39
Suma s DPH: 475 Eur
Dodavateľ: AD HOC

Prijatá fakt.č: 40 – 20. február 2017 BVS – Voda CVČ

Číslo : 40
Suma s DPH: 45,92 Eur
Dodavateľ: BVS

Prijatá fakt.č: 41 – 20. február 2017 JUNIOR – Ceny

Číslo : 41
Suma s DPH: 220 Eur
Dodavateľ: JUNIOR

Prijatá fakt.č: 42 – 20. február 2017 SČK – Kurz 1. pomoci

Číslo : 42
Suma s DPH: 154 Eur
Dodavateľ: SČK

Prijatá fakt.č: 43 – 23. február 2017 ZVAC SYSTEMS – farby

Číslo : 43
Suma s DPH: 95,86 Eur
Dodavateľ: ZVAC SYSTEMS

Prijatá fakt.č: 44 – 28. február 2017 RVC Senica – Seminár

Číslo : 44
Suma s DPH: 27 Eur
Dodavateľ: RVC Senica

Prijatá fakt.č: 45 – 1. marec 2017 LUKA TEAM – PO BOZP

Číslo : 45
Suma s DPH: 20 Eur
Dodavateľ: LUKA TEAM

Prijatá fakt.č: 46 – 1. marec 2017 Mall.sk – HP Office Jet

Číslo : 46
Suma s DPH: 166,49 Eur
Dodavateľ: Mall.sk

Prijatá fakt.č: 47 – 1. marec 2017 T-mobile – Mobilná sieť

Číslo : 47
Suma s DPH: 26,24 Eur
Dodavateľ: T-mobile

Prijatá fakt.č: 48 – 2. marec 2017 Pow-en. – el. CVČ

Číslo : 48
Suma s DPH: 151,70 Eur
Dodavateľ: Pow-en

Prijatá fakt.č: 49 – 2. marec 2017 MESTO MA – PCO

Číslo : 49
Suma s DPH: 28,89 Eur
Dodavateľ: MESTO MA

Prijatá fakt.č: 50 – 2. marec 2017 TERMMING – Teplo

Číslo : 50
Suma s DPH: 1148,80 Eur
Dodavateľ: TERMMING

Prijatá fakt.č: 51 – 2. marec 2017 SPP – plyn

Číslo : 51
Suma s DPH: 174 Eur
Dodavateľ: SPP

Prijatá fakt.č: 52 – 2. marec 2017 mydlovy-svet.sk – mydlová hmota

Číslo : 52
Suma s DPH: 16,58 Eur
Dodavateľ: mydlovy-svet.sk

Prijatá fakt.č: 53 – 2. marec 2017 BERENDSEN – rohože

Číslo : 53
Suma s DPH: 40,14 Eur
Dodavateľ: BERENDSEN

Prijatá fakt.č: 54 – 3. marec 2017 Mc CSS – Obedy JP – deti

Číslo : 54
Suma s DPH: 86,95 Eur
Dodavateľ: Mc CSS

Prijatá fakt.č: 55 – 7. marec 2017 AD HOC – ŠH Malina

Číslo : 55
Suma s DPH: 220 Eur
Dodavateľ: AD HOC

Prijatá fakt.č: 56 – 7. marec 2017 IVES Košice – Školenie

Číslo : 56
Suma s DPH: 105 Eur
Dodavateľ: IVES Košice

Prijatá fakt.č: 57 – 8. marec 2017 LB Design – Ceny – volejbal

Číslo : 57
Suma s DPH: 102,12 Eur
Dodavateľ: LB Design

Prijatá fakt.č: 502 – 8. marec 2017 BVS – vyúčt. – Voda SMP – vyúčt.

Číslo : 502
Suma s DPH: 10,10 Eur
Dodavateľ: LB Design

Prijatá fakt.č: 59 – 8. marec 2017 BVS – vyúčt. – Voda SMP – vyúčt.

Číslo : 59
Suma s DPH: 4,49 Eur
Dodavateľ: BVS

Prijatá fakt.č: 60 – 8. marec 2017 T-mobile – Pevná sieť

Číslo : 60
Suma s DPH: 38,10 Eur
Dodavateľ: T-mobile

Prijatá fakt.č: 61 – 9. marec 2017 Ledacolor – Akr. farba

Číslo : 61
Suma s DPH: 43,20 Eur
Dodavateľ: Ledacolor

Prijatá fakt.č: 62 – 9. marec 2017 Ledacolor – Akr. farba

Číslo : 62
Suma s DPH: 187,80 Eur
Dodavateľ: Ledacolor

Prijatá fakt.č: 63 – 9. marec 2017 LB Design – Ceny – naj. športovec

Číslo : 63
Suma s DPH: 192,32 Eur
Dodavateľ: LB Design

Prijatá fakt.č: 64 – 9. marec 2017 S. Demetrovič – Rozhodca

Číslo : 64
Suma s DPH: 60 Eur
Dodavateľ: S. Demetrovič

Prijatá fakt.č: 65 – 10. marec 2017 LECHEQUE DEJEUNER – Gastrolístky

Číslo : 65
Suma s DPH: 4645,62 Eur
Dodavateľ: LECHEQUE DEJEUNER

Prijatá fakt.č: 66 – 13. marec 2017 DEMI šport – Vesty, lopty, kopačky

Číslo : 66
Suma s DPH: 426,60 Eur
Dodavateľ: Demi šport

Prijatá fakt.č: 67 – 13. marec 2017 ZVAC Systems – Farba 950, 951

Číslo : 67
Suma s DPH: 107,92 Eur
Dodavateľ: ZVAC Systems

Prijatá fakt.č: 68 – 13. marec 2017 O2 – Mobil

Číslo : 68
Suma s DPH: 49,01 Eur
Dodavateľ: O2

Prijatá fakt.č: 69 – 13. marec 2017 BVS – Voda CVČ

Číslo : 69
Suma s DPH: 49,04 Eur
Dodavateľ: BVS

Prijatá fakt.č: 70 – 15. marec 2017 Pow-en. – El. CVČ – vyúčt.

Číslo : 70
Suma s DPH: 58,38 Eur
Dodavateľ: Pow-en.

Prijatá fakt.č: 58 – 15. marec 2017 WolkerskluwČasopis Účtovn. ropo,

Číslo : 58
Suma s DPH: 66,50 Eur
Dodavateľ: Wolkerskluw

Prijatá fakt.č: 71 – 17. marec 2017 Pow-en. – El. SMP.

Číslo : 71
Suma s DPH: 53,66 Eur
Dodavateľ: Pow-en.

Prijatá fakt.č: 72 – 20. marec 2017 Učebné pomôcky – Dusičnan strieborný

Číslo : 72
Suma s DPH: 114,50 Eur
Dodavateľ: Učebné pomôcky

Prijatá fakt.č: 73 – 1. marec 2017 ASR – Seminár

Číslo : 73
Suma s DPH: 40 Eur
Dodavateľ: ASR

Prijatá fakt.č: 74 – 20. marec 2017 Allianz – PZP

Číslo : 74
Suma s DPH: 136,31 Eur
Dodavateľ: Allianz

Prijatá fakt.č: 75 – 22. marec 2017 Zvac – system

Číslo : 75
Suma s DPH: 36,96 Eur
Dodavateľ: Zvac system

Prijatá fakt.č: 76; – 23. marec 2017 LB Design

Číslo : 76
Suma s DPH: 59,81 Eur
Dodavateľ: LB Design

Prijatá fakt.č: 77; – 23. marec 2017Ceny-hádzaná LB Design

Číslo : 77
Suma s DPH: 119,72 Eur
Dodavateľ: LB Design

Prijatá fakt.č: 78; – 24. marec 2017-Ozvučenie,osvetlenie-Mystery Sound

Číslo : 78
Suma s DPH: 200,- Eur
Dodavateľ: Mystery Sound

Prijatá fakt.č: 79; – 27. marec 2017- Chlebíčky-MsCCS MA

Číslo : 79
Suma s DPH: 90,- Eur
Dodavateľ: McSS MA

Prijatá fakt.č: 80; – 27. marec 2017- Tonery-Zvac Systems

Číslo : 80
Suma s DPH: 99,90 Eur
Dodavateľ: McSS MA

Prijatá fakt.č: 81; – 27. marec 2017- Seminár-RVC

Číslo : 81
Suma s DPH: 29,- Eur
Dodavateľ: RVC

Prijatá fakt.č: 82– 28. marec 2017- Ceny-Junior

Číslo : 82
Suma s DPH: 320,- Eur
Dodavateľ: Junior

Prijatá fakt.č: 83– 28. marec 2017- Dresy-Demi šport

Číslo : 83
Suma s DPH: 397,50 Eur
Dodavateľ: Demi šport

Prijatá fakt.č: 84 – 28. marec 2017- Dresy-Demi šport

Číslo : 84
Suma s DPH: 397,50 Eur
Dodavateľ: Demi šport

Prijatá fakt.č: 85– 28. marec 2017- Lopty-Demi šport

Číslo : 85
Suma s DPH: 274,30 Eur
Dodavateľ: Demi šport

Prijatá fakt.č: 86– 30. marec 2017- Mobilná sieť-T-com

Číslo : 86
Suma s DPH: 25,74 Eur
Dodavateľ: T-com

Prijatá fakt.č: 87– 30. marec 2017- Teplo/vyúčtovanie/-Termming

Číslo : 87
Suma s DPH: 169,46 Eur
Dodavateľ: Termming

Prijatá fakt.č: 88 – 30. marec 2017- Vajíčka-Ledacolor

Číslo : 88
Suma s DPH: 19,20 Eur
Dodavateľ: Ledacolor

Prijatá fakt.č: 89– 31. marec 2017- El. CVČ-Pow-en

Číslo : 89
Suma s DPH: 0,14 Eur
Dodavateľ: Pow-en

Prijatá fakt.č: 90– 3. apríl 2017- Členské-UKK

Číslo : 90
Suma s DPH: 20,- Eur
Dodavateľ: UKK

Prijatá fakt.č: 91– 4. apríl 2017- El. SMP- Pow-en

Číslo : 91
Suma s DPH: 53,66 Eur
Dodavateľ: Pow-en

Prijatá fakt.č: 92– 4. apríl 2017- PO- Luka Team

Číslo : 92
Suma s DPH: 100,- Eur
Dodavateľ: Luka Team

Prijatá fakt.č: 93– 4. apríl 2017- Rohože – Berendsen

Číslo : 93
Suma s DPH: 52,38 Eur
Dodavateľ: Berendsen

Prijatá fakt.č: 94– 4. apríl 2017- Komunálny odpad – Mesto MA

Číslo : 94
Suma s DPH: 96,09 Eur
Dodavateľ: Mesto MA

Prijatá fakt.č: 95– 4. apríl 2017- Plyn -SPP

Číslo : 95
Suma s DPH: 95,- Eur
Dodavateľ: SPP

Prijatá fakt.č: 96– 4. apríl 2017- Voda – AQUA

Číslo : 96
Suma s DPH: 34,20 Eur
Dodavateľ: AQUA

Prijatá fakt.č: 97– 4. apríl 2017- Elektr. CVČ- Pow-en

Číslo : 97
Suma s DPH: 151,70 Eur
Dodavateľ: Pow-en

Prijatá fakt.č: 98– 4. apríl 2017- PCO – Mesto MA

Číslo : 98
Suma s DPH: 28,89 Eur
Dodavateľ: Mesto MA

Prijatá fakt.č: 99– 4. apríl 2017- Teplo – Termming

Číslo : 99
Suma s DPH: 1148,80 Eur
Dodavateľ: Termming

Prijatá fakt.č: 100– 4. apríl 2017- Hlina – Sving

Číslo : 101
Suma s DPH: 33,96 Eur
Dodavateľ: Sving

Prijatá fakt.č: 102– 4. apríl 2017- Kontrola has. prístrojov – PO Projekt

Číslo : 102
Suma s DPH: 189 Eur
Dodavateľ: PO Projekt

Prijatá fakt.č: 103– 10. apríl 2017- ŠH-Vybíjaná – AD HOC MA

Číslo : 103
Suma s DPH: 60 Eur
Dodavateľ: AD HOC MA

Prijatá fakt.č: 104– 10. apríl 2017- ŠH – krúžky – AD HOC MA

Číslo : 104
Suma s DPH: 167,50 Eur
Dodavateľ: AD HOC MA

Prijatá fakt.č: 105– 11. apríl 2017- T-com – mobilná sieť

Číslo : 105
Suma s DPH: 38,64 Eur
Dodavateľ: T-com

Prijatá fakt.č: 106– 11. apríl 2017- Voda-CVČ – BVS

Číslo : 106
Suma s DPH: 49,04 Eur
Dodavateľ: BVS

Prijatá fakt.č: 107– 11. apríl 2017- Ceny-MO – Junior

Číslo : 107
Suma s DPH: 120 Eur
Dodavateľ: Junior

Prijatá fakt.č: 108– 11. apríl 2017- Mobilná sieť – O2

Číslo : 108
Suma s DPH: 49,01 Eur
Dodavateľ: O2

Prijatá fakt.č: 109 – 11. apríl 2017- El. vyúčt. CVČ – Pow-en

Číslo : 109
Suma s DPH: 53,49 Eur
Dodavateľ: Pow.en

Prijatá fakt.č: 110 – 11. apríl 2017- Stan 6×3 – Mutton

Číslo : 110
Suma s DPH: 200 Eur
Dodavateľ: Mutton

Prijatá fakt.č: 111 – 24. apríl 2017- Chemiko – Deratizácia

Číslo : 111
Suma s DPH: 99,58 Eur
Dodavateľ: Chemiko

Prijatá fakt.č: 112 – 24. apríl 2017- Koncert – Obč. združ. SIPKA

Číslo : 112
Suma s DPH: 130 Eur
Dodavateľ: SIPKA

Prijatá fakt.č: 113 – 25. apríl 2017- Altán 3×3 – PROKI

Číslo : 113
Suma s DPH: 147,70 Eur
Dodavateľ: PROKI

Prijatá fakt.č: 114 – 25. apríl 2017- Vývoz splaš. vôd – M. Taraba

Číslo : 114
Suma s DPH: 36 Eur
Dodavateľ: M. Taraba

Prijatá fakt.č: 115 – 26. apríl 2017- Struny – Muziker

Číslo : 115
Suma s DPH: 10,28 Eur
Dodavateľ: Muziker

Prijatá fakt.č: 116 – 26. apríl 2017- Farba – Zvac Sys

Číslo : 116
Suma s DPH: 31,02 Eur
Dodavateľ: Zvac Sys

Prijatá fakt.č: 117 – 26. apríl 2017- Mobilná sieť – T-com

Číslo : 117
Suma s DPH: 26,04 Eur
Dodavateľ: T-com

Prijatá fakt.č: 118 – 27. apríl 2017- Ceny-Beh oslob. – Junior

Číslo : 118
Suma s DPH: 368,11 Eur
Dodavateľ: Junior

Prijatá fakt.č: 119 – 27. apríl 2017- Ceny-BiO, Slávik. – Junior

Číslo : 119
Suma s DPH: 150 Eur
Dodavateľ: Junior

Prijatá fakt.č: 120 – 2. máj 2017-Plynový ohrievač+práce – P. Hrebeň

Číslo : 120
Suma s DPH: 760 Eur
Dodavateľ: P. Hrebeň

Prijatá fakt.č: 121 – 2. máj 2017- Kimoná – Katsudo

Číslo : 121
Suma s DPH: 76,30 Eur
Dodavateľ: Katsudo

Prijatá fakt.č: 122 – 3. máj 2017- Voda – Aqua

Číslo : 122
Suma s DPH: 11,40 Eur
Dodavateľ: Aqua

Prijatá fakt.č: 123 – 3. máj 2017- Plyn – SPP

Číslo : 123
Suma s DPH: 37 Eur
Dodavateľ: SPP

Prijatá fakt.č: 124 – 3. máj 2017-PCO – Mesto MA

Číslo : 124
Suma s DPH: 28,89 Eur
Dodavateľ: Mesto MA

Prijatá fakt.č: 125 – 3. máj 2017- Teplo – Termming

Číslo : 125
Suma s DPH: 1148,80 Eur
Dodavateľ: Termming

Prijatá fakt.č: 126 – 3. máj 2017- El. CVČ – Pow-en

Číslo : 126
Suma s DPH: 151,70 Eur
Dodavateľ: Pow-en

Prijatá fakt.č: 127 – 3. máj 2017- Rohože – Berendsen

Číslo : 127
Suma s DPH: 40,14 Eur
Dodavateľ: Berendsen

Prijatá fakt.č: 128 – 3. máj 2017- Medaily – Vstúpte

Číslo : 128
Suma s DPH: 165,18 Eur
Dodavateľ: Vstúpte

Prijatá fakt.č: 129 – 4. máj 2017- Kartónový domček – Paketo

Číslo : 129
Suma s DPH: 92,81 Eur
Dodavateľ: Paketo

Prijatá fakt.č: 130 – 4. máj 2017- ŠH Malina – AD HOC MA

Číslo : 130
Suma s DPH: 105 Eur
Dodavateľ: AD HOC

Prijatá fakt.č: 131 – 9. máj 2017-  Pevná sieť – T-com

Číslo : 131
Suma s DPH: 38,10 Eur
Dodavateľ: T-com

Prijatá fakt.č: 132 – 9. máj 2017-Elektr. SMP – Pow-en

Číslo : 132
Suma s DPH: 53,66 Eur
Dodavateľ: Pow-en

Prijatá fakt.č: 133 – 10. máj 2017- Toal. pap., utierky – Kamiko

Číslo : 133
Suma s DPH: 192,10 Eur
Dodavateľ: Kamiko

Prijatá fakt.č: 134 – 11. máj 2017- Ceny- KK Hádzaná – LB Design

Číslo : 134
Suma s DPH: 140 Eur
Dodavateľ: LB Design

Prijatá fakt.č: 135 – 11. máj 2017- Stoly, stoličky – Interiery Riljak

Číslo : 135
Suma s DPH: 464,40 Eur
Dodavateľ: Riljak

Prijatá fakt.č: 136 – 11. máj 2017- Mobilná sieť – O2

Číslo : 136
Suma s DPH: 49,01 Eur
Dodavateľ: O2

Prijatá fakt.č: 137 – 11. máj 2017- Chalúpky, hrady – Enes

Číslo : 137
Suma s DPH: 73,72 Eur
Dodavateľ: Enes

Prijatá fakt.č: 138 – 12. máj 2017- Voda CVČ – BVS

Číslo : 138
Suma s DPH: 49,04 Eur
Dodavateľ: BVS

Prijatá fakt.č: 139 – 12. máj 2017- Medaily – Vstúpte

Číslo : 139
Suma s DPH: 25 Eur
Dodavateľ: Vstúpte

Prijatá fakt.č: 140 – 17. máj 2017- El. CVČ vyúčt. – Pow-en

Číslo : 140
Suma s DPH: 39,47 Eur
Dodavateľ: Pow-en

Prijatá fakt.č: 141 – 18. máj 2017- Odvoz odpadu – Tekos

Číslo : 141
Suma s DPH: 42 Eur
Dodavateľ: Tekos

Prijatá fakt.č: 142 – 18. máj 2017- Seminár -NÚCV

Číslo : 142
Suma s DPH: 20 Eur
Dodavateľ: NÚCV

Prijatá fakt.č: 143 – 22. máj 2017- ŠH Malina – KK Hádzaná

Číslo : 143
Suma s DPH: 195 Eur
Dodavateľ: ŠH Malina

Prijatá fakt.č: 144 – 22. máj 2017- Kryt pružín – Trinet Corp

Číslo : 144
Suma s DPH: 36,70 Eur
Dodavateľ: Trinet Corp

Prijatá fakt.č: 145 – 22. máj 2017- Voda SMP – BVS

Číslo : 145
Suma s DPH: 13,48 Eur
Dodavateľ: BVS

Prijatá fakt.č: 146 – 23. máj 2017- Kompresor – Balóny.sk

Číslo : 146
Suma s DPH: 139,21 Eur
Dodavateľ: Balony.sk

Prijatá fakt.č: 147 – 23. máj 2017- Web Hosting – NIC Hosting

Číslo : 147
Suma s DPH: 87,79 Eur
Dodavateľ: NIC Hosting

Prijatá fakt.č: 148 – 24. máj 2017 – Učebné pomôcky – Junior

Číslo : 148
Suma s DPH: 70,43E ur
Dodavateľ: Junior

Prijatá fakt.č: 149 – 24. máj 2017- Ceny-Atletika LB Design

Číslo : 149
Suma s DPH: 191,05 Eur
Dodavateľ: LB Design

Prijatá fakt.č: 150 – 29. máj 2017- Mobilná sieť – T-com

Číslo : 150
Suma s DPH: 26,04 Eur
Dodavateľ: T-com

Prijatá fakt.č: 151 – 2. jún 2017- Plyn SPP

Číslo : 151
Suma s DPH: 15 Eur
Dodavateľ: SPP

Prijatá fakt.č: 152 – 5. jún 2017- Rohože – Berendsen

Číslo : 152
Suma s DPH: 40,14 Eur
Dodavateľ: Berendsen

Prijatá fakt.č: 153 – 5. jún 2017- Voda-  Aqua Pro

Číslo : 153
Suma s DPH: 205,20 Eur
Dodavateľ: Aqua Pro

Prijatá fakt.č: 154 – 5. jún 2017- Poistka -Komun poisťovňa

Číslo : 154
Suma s DPH: 26,56 Eur
Dodavateľ: Komun. poisťovňa

Prijatá fakt.č: 155 – 5. jún 2017- PCO – Mesto MA

Číslo : 155
Suma s DPH: 28,89 Eur
Dodavateľ: Mesto MA

Prijatá fakt.č: 156 – 5. jún 2017- El. CVČ – Pow-en

Číslo : 156
Suma s DPH: 151,70 Eur
Dodavateľ: Pow-en

Prijatá fakt.č: 157 – 5. jún 2017- Teplo Termming

Číslo : 157
Suma s DPH: 1148,80 Eur
Dodavateľ: Termming

Prijatá fakt.č: 158 – 6. jún 2017- ŠH Malina – AD HOC MA

Číslo : 158
Suma s DPH: 127,50 Eur
Dodavateľ: AD HOC MA

Prijatá fakt.č: 159 – 6. jún 2017- Seminár  NÚCV

Číslo : 159
Suma s DPH: 20 Eur
Dodavateľ: NÚCV

Prijatá fakt.č: 159 – 6. jún 2017- Seminár  NÚCV

Číslo : 159
Suma s DPH: 20 Eur
Dodavateľ: NÚCV

Prijatá fakt.č: 160 – 7. jún 2017- Pevná linka – T-com

Číslo : 160
Suma s DPH: 38,10 Eur
Dodavateľ: T-com

Prijatá fakt.č: 161 – 7. jún 2017- El. SMP – Pow-en

Číslo : 161
Suma s DPH: 53,66 Eur
Dodavateľ: NÚCV

Prijatá fakt.č: 162 – 8. jún 2017- Farba – Hladam Farby.sk

Číslo : 162
Suma s DPH: 65,90 Eur
Dodavateľ: Hladamfarby.sk

Prijatá fakt.č: 163 – 8. jún 2017- Mydlová hmota – Epifany

Číslo : 163
Suma s DPH: 30,69 Eur
Dodavateľ: Epifany

Prijatá fakt.č: 164 – 12. jún 2017- Mobilná sieť – O2

Číslo : 164
Suma s DPH: 49,25 Eur
Dodavateľ: O2

Prijatá fakt.č: 165 – 12. jún 2017- Voda CVČ – BVS

Číslo : 165
Suma s DPH: 49,04 Eur
Dodavateľ: BVS

Prijatá fakt.č: 166 – 15. jún 2017- El. CVČ vyúčt- Pow-en

Číslo : 166
Suma s DPH: 183,61 Eur
Dodavateľ: Pow-en

Prijatá fakt.č: 167 – 15. jún 2017- Časomiera – Veterán klub

Číslo : 167
Suma s DPH: 90 Eur
Dodavateľ: Veterán klub

Prijatá fakt.č: 168 – 16. jún 2017- Support,USB kábel – K-Tech

Číslo : 168
Suma s DPH: 27,30 Eur
Dodavateľ: K-Tech

Prijatá fakt.č: 169 – 19. jún 2017- Moderovanie – A. Maďar

Číslo : 169
Suma s DPH: 100 Eur
Dodavateľ: A. Maďar

Prijatá fakt.č: 170 – 19. jún 2017- Moderovanie – M. Pavlíková

Číslo : 170
Suma s DPH: 100 Eur
Dodavateľ: M. Pavlíková

Prijatá fakt.č: 171 – 26. jún 2017- Ceny – Junior

Číslo : 171
Suma s DPH: 249,57 Eur
Dodavateľ: Junior

Prijatá fakt.č: 172 – 27. jún 2017- Sústredenie Judo – TJ Strojár

Číslo : 172
Suma s DPH: 260,48 Eur
Dodavateľ: TJ Strojár

Prijatá fakt.č: 173 – 28. jún 2017- Medaily – Demi šport

Číslo : 173
Suma s DPH: 219 Eur
Dodavateľ: Demi šport

Prijatá fakt.č: 174 – 3. júl 2017- Mobilná sieť – T-com

Číslo : 174
Suma s DPH: 26,15 Eur
Dodavateľ: Pow-en

Prijatá fakt.č: 175 – 4. júl 2017- Teplo – Termming

Číslo : 175
Suma s DPH: 1148,80 Eur
Dodavateľ: Termming

Prijatá fakt.č: 176 – 4. júl 2017- PCO – Mesto MA

Číslo : 176
Suma s DPH: 28,89 Eur
Dodavateľ: Mesto MA

Prijatá fakt.č: 177 – 4. júl 2017- El. CVČ – Pow-en

Číslo : 177
Suma s DPH: 151,70 Eur
Dodavateľ: Pow-en

Prijatá fakt.č: 178 – 12. júl 2017- Rohože – Berendsen

Číslo : 178
Suma s DPH: 47,98 Eur
Dodavateľ: Berendsen

Prijatá fakt.č: 179 – 12. júl 2017- Školenie – RVC

Číslo : 179
Suma s DPH: 140 Eur
Dodavateľ: RVC

Prijatá fakt.č: 180 – 12. júl 2017- Pevná linka – T-com

Číslo : 180
Suma s DPH: 38,10 Eur
Dodavateľ: T-com

Prijatá fakt.č: 181 – 12. júl 2017- Vývoz splaš. vôd – M. Taraba

Číslo : 181
Suma s DPH: 36 Eur
Dodavateľ: M. Taraba

Prijatá fakt.č: 182 – 12. júl 2017- El. SMP – Pow-en

Číslo : 182
Suma s DPH: 53,66 Eur
Dodavateľ: T-com

Prijatá fakt.č: 183 – 12. júl 2017- Plyn – SPP

Číslo : 183
Suma s DPH: 14 Eur
Dodavateľ: SPP

Prijatá fakt.č: 184 – 12. júl 2017- Mobilná sieť – O2

Číslo : 184
Suma s DPH: 2 Eur
Dodavateľ: O2

Prijatá fakt.č: 185 – 14. júl 2017- ŠH Malina – AD HOC MA

Číslo : 185
Suma s DPH: 60 Eur
Dodavateľ: AD HOC MA

Prijatá fakt.č: 186 – 14. júl 2017- Voda CVČ – BVS

Číslo : 186
Suma s DPH: 49,04 Eur
Dodavateľ: BVS

Prijatá fakt.č: 187 – 14. júl 2017- Mobilná sieť – O2

Číslo : 187
Suma s DPH: 46,25 Eur
Dodavateľ: T-com

Prijatá fakt.č: 188 – 18. júl 2017- El. CVČ – Pow-en

Číslo : 188
Suma s DPH: 27,68 Eur
Dodavateľ: Pow-en

Prijatá fakt.č: 189 – 18. júl 2017- BOZP, školenie AČ – Luka Team

Číslo : 189
Suma s DPH: 200 Eur
Dodavateľ: Luka Team

Prijatá fakt.č: 190 – 25. júl 2017- Odznaky – Ivako

Číslo : 190
Suma s DPH: 240 Eur
Dodavateľ: Ivako

Prijatá fakt.č: 191 – 25. júl 2017- Kartičky – HZK Group

Číslo : 191
Suma s DPH: 60 Eur
Dodavateľ: HZK Grpoup

Prijatá fakt.č: 192 – 31. júl 2017- Obedy LT – McSS MA

Číslo : 192
Suma s DPH: 366,60 Eur
Dodavateľ: McSS MA

Prijatá fakt.č: 193 – 3. august 2017- El. CVČ – Pow-en

Číslo : 193
Suma s DPH: 151,70 Eur
Dodavateľ: Pow-en

Prijatá fakt.č: 194 – 3. august 2017- PCO – Mesto MA

Číslo : 194
Suma s DPH: 28,89 Eur
Dodavateľ: Mesto MA

Prijatá fakt.č: 195 – 3. august 2017- Teplo – Termming

Číslo : 195
Suma s DPH: 1148,80 Eur
Dodavateľ: Termming

Prijatá fakt.č: 196 – 4. august 2017- Úrazové poistenie – Generali

Číslo : 196
Suma s DPH: 1124,45 Eur
Dodavateľ: Generali

Prijatá fakt.č: 197 – 4. august 2017- Rohože – Berendsen

Číslo : 197
Suma s DPH: 40,14Eur
Dodavateľ: Berendsen

Prijatá fakt.č: 198 – 4. august 2017- Mobilná sieť – T-com

Číslo : 198
Suma s DPH: 25,74  Eur
Dodavateľ: T-com

Prijatá fakt.č: 199 – 4. august 2017- Plyn – SPP

Číslo : 199
Suma s DPH: 14 Eur
Dodavateľ: SPP

Prijatá fakt.č: 200 – 4. august 2017- El. SMP – Pow-en

Číslo : 200
Suma s DPH: 53,66 Eur
Dodavateľ: Pow-en

Prijatá fakt.č: 201 – 11. august 2017- IBEU – IVES

Číslo : 201
Suma s DPH:  83,65Eur
Dodavateľ: IVES

Prijatá fakt.č: 202 – 11. august 2017- Mobilná sieť – O2

Číslo : 202
Suma s DPH: 51,83 Eur
Dodavateľ: O2

Prijatá fakt.č: 203 – 11. august 2017- Pevná sieť – T-com

Číslo : 203
Suma s DPH: 38,10 Eur
Dodavateľ: T-com

Prijatá fakt.č: 204 – 15. august 2017- Preprava osôb – OFO Travel

Číslo : 204
Suma s DPH: 120 Eur
Dodavateľ: OFO Travel

Prijatá fakt.č: 505 – 17. august 2017- El. CVČ vyúčt. – Pow-en

Číslo : 505
Suma s DPH:  -2,67 Eur
Dodavateľ: Pow-en

Prijatá fakt.č: 205 – 18. august 2017- Voda SMP – BVS

Číslo : 205
Suma s DPH: 13,48 Eur
Dodavateľ: BVS

Prijatá fakt.č: 206 – 23. august 2017- Seminár – RVC

Číslo : 206
Suma s DPH: 29 Eur
Dodavateľ: BVS

Prijatá fakt.č: 207 – 23. august 2017- Gastrolístky – Le Cheque Dejeuner

Číslo : 207
Suma s DPH: 2296,14  Eur
Dodavateľ:  Le Cheque Dejeuner

Prijatá fakt.č: 208 – 24. august 2017- Spevníček – Ares

Číslo : 208
Suma s DPH: 2,50 Eur
Dodavateľ: Ares

Prijatá fakt.č: 209 – 24. august 2017- Skartovač – Junior

Číslo : 209
Suma s DPH: 188,64 Eur
Dodavateľ:Junior

Prijatá fakt.č: 210 – 24. august 2017- Voda CVČ – BVS

Číslo : 210
Suma s DPH: 181,43 Eur
Dodavateľ: BVS

Prijatá fakt.č: 211 – 28. august 2017- Farba do tlač. – Zvac Systems

Číslo : 211
Suma s DPH: 34 Eur
Dodavateľ: Zvac Systems

Prijatá fakt.č: 212 – 4. september 2017- Internet – Swan

Číslo : 212
Suma s DPH:  Eur
Dodavateľ: Swan

Prijatá fakt.č: 213 – 4. september 2017- Farba do tlač – Zvac Systems

Číslo : 213
Suma s DPH: 80 Eur
Dodavateľ: Zvac Systems

Prijatá fakt.č: 214 – 4. september 2017- Mobilná sieť – T-com

Číslo : 214
Suma s DPH: 26,34 Eur
Dodavateľ: T-com

Prijatá fakt.č: 215 – 5. september 2017- El. SMP – Pow-en

Číslo : 215
Suma s DPH: 53,68 Eur
Dodavateľ: Pow-en

Prijatá fakt.č: 216 – 5. september 2017- Teplo – Termming

Číslo : 216
Suma s DPH: 1148,80 Eur
Dodavateľ: Termming

Prijatá fakt.č: 217 – 5. september 2017- PCO – Mesto MA

Číslo : 217
Suma s DPH: 28,89 Eur
Dodavateľ: Mesto MA

Prijatá fakt.č: 218 – 5. september 2017- Ceny VBZ – Junior

Číslo : 218
Suma s DPH: 350 Eur
Dodavateľ: Junior

Prijatá fakt.č: 219 – 6. september 2017- Pevná sieť – T-com

Číslo : 219
Suma s DPH: 38,23 Eur
Dodavateľ: T-com

Prijatá fakt.č: 220 – 6. september 2017- Ceny – Cerpoľný beh – LB Design

Číslo : 220
Suma s DPH: 89,99 Eur
Dodavateľ: LB Design

Prijatá fakt.č: 221 – 6. september 2017- Plyn – SPP

Číslo : 221
Suma s DPH: 30 Eur
Dodavateľ: SPP

Prijatá fakt.č: 222 – 11. september 2017- Voda CVČ – BVS

Číslo : 222
Suma s DPH: 60,18 Eur
Dodavateľ: BVS

Prijatá fakt.č: 223 – 11. september 2017- Poistenie AČ – Komunálna poisťovna

Číslo : 223
Suma s DPH: 26,56 Eur
Dodavateľ: Komunálna poisťovna

Prijatá fakt.č: 224 – 11. september 2017- El. CVČ – Pow-en

Číslo : 224
Suma s DPH: 111,22 Eur
Dodavateľ: Pow-en

Prijatá fakt.č: 225 – 11. september 2017- Mobilná sieť – O2

Číslo : 225
Suma s DPH: 53,25 Eur
Dodavateľ: Pow-en

Prijatá fakt.č: 226 – 11. september 2017- Knihy – DOVIM

Číslo : 226
Suma s DPH: 42,25 Eur
Dodavateľ: DOVIM

Prijatá fakt.č: 227 – 12. september 2017- Ceny Malacká X. – LB Design

Číslo : 227
Suma s DPH: 301,16 Eur
Dodavateľ: LB Design

Prijatá fakt.č: 506 – 14. september 2017- El. CVČ vyúčt. – Pow-en

Číslo : 506
Suma s DPH: -7,22 Eur
Dodavateľ: Pow-en

Prijatá fakt.č: 228 – 14. september 2017- Knihy – Albatros

Číslo : 228
Suma s DPH: 139,84 Eur
Dodavateľ: Albatros

Prijatá fakt.č: 229 – 19. september 2017- Kanc. potreby – Junior

Číslo : 229
Suma s DPH: 79,81 Eur
Dodavateľ: Junior

Prijatá fakt.č: 230 – 22. september 2017- Ceny Mal. kilometer – Junior

Číslo : 230
Suma s DPH: 250 Eur
Dodavateľ: Junior

Prijatá fakt.č: 231 – 27. september 2017- Stoklasa – Ponpon strapce

Číslo : 231
Suma s DPH: 28,67 Eur
Dodavateľ: Stoklasa

Prijatá fakt.č: 232 – 29. september 2017- ŠEVT – Triedne knihy

Číslo : 232
Suma s DPH: 70,20 Eur
Dodavateľ: ŠEVT

Prijatá fakt.č: 233 – 2. októberr 2017- T com – Mobilná sieť

Číslo : 233
Suma s DPH: 45,48 Eur
Dodavateľ: T-com

Prijatá fakt.č: 234 – 2. októberr 2017- Bežecký klub – Rozhodcovský servis

Číslo : 234
Suma s DPH: 262 Eur
Dodavateľ: Bežecký klub

Prijatá fakt.č: 235 – 3. októberr 2017- SPP – Plyn

Číslo : 235
Suma s DPH: 92 Eur
Dodavateľ: SPP

Prijatá fakt.č: 236 – 3. októberr 2017- Pow-en – El. CVČ

Číslo : 236
Suma s DPH: 111,22 Eur
Dodavateľ: Pow-en

Prijatá fakt.č: 237 – 2. októberr 2017- Termming – Teplo

Číslo : 237
Suma s DPH: 1148,80 Eur
Dodavateľ: Termming

Prijatá fakt.č: 238 – 3. októberr 2017- Mesto MA – PCO

Číslo : 238
Suma s DPH: 28,89 Eur
Dodavateľ: Mesto MA

Prijatá fakt.č: 239 – 5. októberr 2017- Pow-en – EL. SMP

Číslo : 239
Suma s DPH: 53,68 Eur
Dodavateľ: Pow-en

[/read]

Prijatá fakt.č: 240 – 5. októberr 2017- RVC – Seminár

Číslo : 240
Suma s DPH: 29 Eur
Dodavateľ: RVC

Prijatá fakt.č: 241 – 6. októberr 2017- SVING – Rozprašovač, hlina

Číslo : 241
Suma s DPH: 55,93 Eur
Dodavateľ: SVING

Prijatá fakt.č: 242 – 9. októberr 2017- T com – Pevná sieť

Číslo : 242
Suma s DPH: 38,10 Eur
Dodavateľ: T com

Prijatá fakt.č: 243 – 6. októberr 2017- Tekos – Doprava

Číslo : 243
Suma s DPH: 128,91 Eur
Dodavateľ: Tekos

Prijatá fakt.č: 244 – 9. októberr 2017- M. Taraba – Vývoz splaš. vôd

Číslo : 244
Suma s DPH: 36 Eur
Dodavateľ: M. Taraba

Prijatá fakt.č: 245 – 10. októberr 2017- AD HOC – ŠH Malina

Číslo : 245
Suma s DPH: 37,50 Eur
Dodavateľ: AD HOC

Prijatá fakt.č: 246 – 11. októberr 2017- Bufet u Piškov – Bagety

Číslo : 246
Suma s DPH: 159,60 Eur
Dodavateľ: Bufet u Piškov

Prijatá fakt.č: 247 – 12. októberr 2017- Pow-en -El. CVČ, zúčt.

Číslo : 247
Suma s DPH: 72,61 Eur
Dodavateľ: Pow-en

Prijatá fakt.č: 248 – 12. októberr 2017- Berendsen – Rohože

Číslo : 248
Suma s DPH: 52,99 Eur
Dodavateľ: Berendsen

Prijatá fakt.č: 249 – 12. októberr 2017- Wolters Kluwer – Predplatné Účt. ROPO

Číslo : 249
Suma s DPH: 118 Eur
Dodavateľ: Wolters Kluwer

Prijatá fakt.č: 250 – 12. októberr 2017- BVS – Voda CVČ

Číslo : 250
Suma s DPH: 60,18 Eur
Dodavateľ: BVS

Prijatá fakt.č: 251 – 12. októberr 2017- O2 – Mobilná sieť

Číslo : 251
Suma s DPH: 58,01 Eur
Dodavateľ: O2

Prijatá fakt.č: 252 – 16. októberr 2017-  VEMA – Aktualizácia mzd. programu

Číslo : 252
Suma s DPH: 198 Eur
Dodavateľ: VEMA

Prijatá fakt.č: 253 – 19. októberr 2017- Kamiko – Utierky, toal. papier

Číslo : 253
Suma s DPH: 192,10 Eur
Dodavateľ: Kamiko

Prijatá fakt.č: 254 – 19. októberr 2017- Insportline – Trampolíny

Číslo : 254
Suma s DPH: 322,50 Eur
Dodavateľ: BVS

Prijatá fakt.č: 255 – 20. októberr 2017- LB Design – Ceny basketbal

Číslo : 255
Suma s DPH: 84,55 Eur
Dodavateľ: LB Design

Prijatá fakt.č: 256 – 23. októberr 2017- Jet Sport – Plaveské dosky

Číslo : 256
Suma s DPH: 44,10 Eur
Dodavateľ: Jet Sport

Prijatá fakt.č: 257 – 24. októberr 2017- Zvac Systems – Farby

Číslo : 257
Suma s DPH: 35,04 Eur
Dodavateľ: Zvac Systems

Prijatá fakt.č: 258 – 24. októberr 2017- LB Design –

Číslo : 258
Suma s DPH: 49,86 Eur
Dodavateľ: LB Design

Prijatá fakt.č: 259 – 26. októberr 2017- Luka Team – PO a BOZP

Číslo : 259
Suma s DPH: 100 Eur
Dodavateľ: Luka Team

Prijatá fakt.č: 260 – 27. októberr 2017- K-Tech – Farby

Číslo : 260
Suma s DPH: 156,70 Eur
Dodavateľ: K-Tech

Prijatá fakt.č: 261 – 2. novembra 2017- Demi šport – mikina, tepláky, potlač

Číslo : 261
Suma s DPH: 61,80 Eur
Dodavateľ: Demi šport

Prijatá fakt.č: 262 – 2.novembra  2017- Luka Team – PO a BOZP

Číslo : 262
Suma s DPH: 60,00 Eur
Dodavateľ: Luka Team

Prijatá fakt.č: 263 – 2. ovembra  2017- T com – pevná sieť

Číslo : 263
Suma s DPH: 31,69 Eur
Dodavateľ: T com

Prijatá fakt.č: 264 – 2.novembra  2017- SPP – plyn

Číslo : 264
Suma s DPH: 152,00 Eur
Dodavateľ: SPP

Prijatá fakt.č: 265 – 2. novembra  2017- Nomi Land – gymnastické náradie

Číslo : 265
Suma s DPH: 193,70 Eur
Dodavateľ: Nomi land
 [/read]

Prijatá fakt.č: 266 – 3. ovembra  2017- Berendsen – rohože

Číslo : 266
Suma s DPH: 40,63 Eur
Dodavateľ: Berendsen

Prijatá fakt.č: 267 – 3. novembra  2017- Dalm –  vzduchovky, diabolky, terče, púzdra

Číslo : 267
Suma s DPH: 489,00 Eur
Dodavateľ: Dalm

Prijatá fakt.č: 268 – 3.novembra  2017- LB Designe – ceny – stolný tenis

Číslo : 268
Suma s DPH: 74,35 Eur
Dodavateľ: LB Designe

Prijatá fakt.č: 269 – 3. novembra  2017- Mesto – Malacky – PCO

Číslo : 269
Suma s DPH: 28,89 Eur
Dodavateľ: Mesto Malacky

Prijatá fakt.č: 270 – 3.novembra  2017- Pow – en – El. CVC – záloha

Číslo : 270
Suma s DPH: 111,22 Eur
Dodavateľ: Pow – en

Prijatá fakt.č: 271 – 3.novembra  2017- TERMMING – teplo

Číslo : 271
Suma s DPH: 1.148,80 Eur
Dodavateľ: TERMMING

Prijatá fakt.č: 272 – 6.novembra  2017- Pow – en. – El. SMP

Číslo : 272
Suma s DPH: 53,68 Eur
Dodavateľ: Pow – en

Prijatá fakt.č: 273 – 6. novembra  2017- AD HOC – ŠH Malina

Číslo : 273
Suma s DPH: 70,0 Eur
Dodavateľ: AD HOC

Prijatá fakt.č: 274 – 7.novembra  2017- AD HOC –  stolno-tenisová hala

Číslo : 274
Suma s DPH: 60,00 Eur
Dodavateľ: AD HOC

Prijatá fakt.č: 275 – 9. novembra  2017- Mgr.Lívia Biesiková – Vyučovanie AJ

Číslo : 275
Suma s DPH: 36,00 Eur
Dodavateľ: Mgr.Lívia Biesiková

Prijatá fakt.č: 276 – 10.novembra  2017- LB Design – ceny minihandbal

Číslo : 276
Suma s DPH: 299,50 Eur
Dodavateľ: LB Design

Prijatá fakt.č: 277 – 10. novembra  2017- BVS – voda CVČ

Číslo : 277
Suma s DPH: 60,18 Eur
Dodavateľ: BVS

Prijatá fakt.č: 278 – 10.novembra  2017- T Com – pevná linka

Číslo : 278
Suma s DPH: 38,10 Eur
Dodavateľ: T Com

Prijatá fakt.č: 279 – 10. novembra  2017- Chemiko – deratizácia

Číslo : 279
Suma s DPH: 99,58 Eur
Dodavateľ:Chemiko

Prijatá fakt.č: 280 – 14. novembra  2017- O2 – mobil riad.

Číslo : 280
Suma s DPH: 58,01 Eur
Dodavateľ: O2

Prijatá fakt.č: 281 – 15.novembra  2017- Pow – En – el.CVČ – vyúčtovanie

Číslo : 281
Suma s DPH: 94,02 Eur
Dodavateľ: Pow – En

Prijatá fakt.č: 282 – 15. novembra  2017- Junior – kanc.potreby

Číslo : 282
Suma s DPH: 32,08 Eur
Dodavateľ: Junior

Prijatá fakt.č: 283 – 16.novembra  2017- MARTINUS – učebnice angičtiny

Číslo : 283
Suma s DPH: 20,10 Eur
Dodavateľ: MARTINUS

Prijatá fakt.č: 284 – 20. novembra  2017- HAVE FUN – Luky a šípy

Číslo : 284
Suma s DPH: 302,28 Eur
Dodavateľ: HAVE FUN

Prijatá fakt.č: 285– 20.novembra  2017- BVS – Voda – SMP

Číslo : 285
Suma s DPH: 13,48 Eur
Dodavateľ: BVS

Prijatá fakt.č: 286 – 21. novembra  2017- JUNIOR – ceny GPX

Číslo : 286
Suma s DPH: 399,64 Eur
Dodavateľ: JUNIOR

Prijatá fakt.č: 287 – 22..novembra  2017- LEMON SPORT – drevená rebrina

Číslo : 287
Suma s DPH: 249,00 Eur
Dodavateľ: LEMON sport

Prijatá fakt.č: 288 – 22. novembra  2017- APRO ZC – kosačka benzínová ALKO

Číslo : 288
Suma s DPH: 339,50 Eur
Dodavateľ: APRO ZC

Prijatá fakt.č: 289 – 23. novembra  2017- WOLTERS KLUWERS – Predplatné MŠ

Číslo : 289
Suma s DPH: 126,48 Eur
Dodavateľ: WOLTERS KLUWERS

Prijatá fakt.č: 290 – 23.novembra  2017- Ins Graf – gymnastická súpr.,ohrada

Číslo : 290
Suma s DPH: 100,80 Eur
Dodavateľ: Ins Graf

Prijatá fakt.č: 291 – 23. novembra  2017- NOMI Land – švédska debna, trojuholnik

Číslo : 291
Suma s DPH: 393,00 Eur
Dodavateľ: NOMI Land

Prijatá fakt.č: 292 – 24.novembra  2017- ALLIANZ – PZP

Číslo : 292
Suma s DPH: 136,31 Eur
Dodavateľ: ALLIANZ

Prijatá fakt.č: 293 – 27. novembra  2017- RD ELEKTRIC – mikrofón, stojan, konektor, kábel

Číslo : 293
Suma s DPH: 525,60 Eur
Dodavateľ: RD ELEKTRIC

Prijatá fakt.č: 294 – 28.novembra  2017 M.S. HOLDING – výtvarnícke potreby

Číslo : 294
Suma s DPH: 129,34 Eur
Dodavateľ: M.S.Holding

Prijatá fakt.č: 295 – 28. novembra  2017 – CBS – Cyklo mapa

Číslo : 295
Suma s DPH: 150,00 Eur
Dodavateľ: CBS

Prijatá fakt.č: 296 – 29.novembra  2017 – NOMI LAND – gymn.kladina – doposlané

Číslo : 296
Suma s DPH: 36,90 Eur
Dodavateľ: NOMI LAND

Prijatá fakt.č: 297 – 29. novembra  2017- FANTASY MODA – gymnastické dresy

Číslo : 297
Suma s DPH: 252,00 Eur
Dodavateľ: FANTASY MODA

Prijatá fakt.č: 298 – 29.novembra  2017- JET SPORT CHAIR MAN – žinienky

Číslo : 298
Suma s DPH: 304,20 Eur
Dodavateľ: JET SPORT CHAIR MAN

Prijatá fakt.č: 299 – 29. novembra  2017- MUZIKER –  ladička, piezo, nálepky

Číslo : 299
Suma s DPH: 29,00 Eur
Dodavateľ: MUZIKER

Prijatá fakt.č: 300 – 30.novembra  2017 – MEGABOOKS  – učebnice angličtiny

Číslo : 300
Suma s DPH: 22,08 Eur
Dodavateľ: MEGABOOKS

Prijatá fakt.č: 301 – 1. ecembra  2017 – Pow en – el.CVČ záloha

Číslo : 301
Suma s DPH: 111,22 Eur
Dodavateľ: Pow en

Prijatá fakt.č: 302 – 1. decembra  2017 –  Mesto Malacky – PCO

Číslo : 276
Suma s DPH: 28,89 Eur
Dodavateľ: Mesto Malacky

Prijatá fakt.č: 303 – 1. decembra  2017 – TERMMING  – teplo

Číslo : 303
Suma s DPH: 1.148,80 Eur
Dodavateľ: TERMMING

Prijatá fakt.č: 304 – 1. decembra  2017 – BERENDSEN- rohože – 11/17

Číslo : 304
Suma s DPH: 40,63 Eur
Dodavateľ: BERENDSEN

Prijatá fakt.č: 305 – 1. decembra  2017 – T Com – mobilná sietˇ

Číslo : 305
Suma s DPH: 30,89 Eur
Dodavateľ: T Com

Prijatá fakt.č: 306 – 1. decembra  2017 – VAŠA SLOVENSKO – gastrolístky

Číslo : 306
Suma s DPH: 416,77 Eur
Dodavateľ: VAŠA SLOVENSKO

Prijatá fakt.č: 307 – 5. decembra  2017 – SPP – plyn

Číslo : 307
Suma s DPH: 179,00 Eur
Dodavateľ: SPP

Prijatá fakt.č: 308 – 5.decembra  2017 – Komunálna poisťovňa – poist. AČ

Číslo : 308
Suma s DPH: 13,28,50 Eur
Dodavateľ: KOMUNÁLNA POSŤOVŇA

Prijatá fakt.č: 309 – 6.decembra  2017 – LUKA TEAM – POaBOZP – AČ

Číslo : 309
Suma s DPH: 60,00 Eur
Dodavateľ: LUKA TEAM

Prijatá fakt.č: 310 – 6. decembra  2017 – Pow – en  – El.CVČ – vyúčtovanie

Číslo : 310
Suma s DPH: 116,84 Eur
Dodavateľ: Pow – en

Prijatá fakt.č: 311 – 6. decembra  2017 – T – com- pevná sieť

Číslo : 311
Suma s DPH: 38,40 Eur
Dodavateľ: T – com

Prijatá fakt.č: 312 – 6.decembra  2017 – ČISTIACE BEDNÁRIK – čistiace potreby

Číslo : 312
Suma s DPH: 157,60 Eur
Dodavateľ: ČISTIACE BEDBÁRIK

Prijatá fakt.č: 313 – 8. decembra  2017 – BVS – voda CVČ

Číslo : 313
Suma s DPH: 60,18 Eur
Dodavateľ: BVS

Prijatá fakt.č: 314 – 8. decembra  2017 – ZVAC SYSTEMS  – farby

Číslo : 314
Suma s DPH: 174,00 Eur
Dodavateľ: ZVAC SYSTEMS

Prijatá fakt.č: 315 – 8. decembra  2017 – ZVAC SYSTEMS – farby

Číslo : 315
Suma s DPH: 97,00 Eur
Dodavateľ: ZVAC SYSTEMS

Prijatá fakt.č: 316 – 8 .decembra  2017 – MT – SPORT – horský bicykel

Číslo : 316
Suma s DPH: 179,99 Eur
Dodavateľ: MT – SPORT

Prijatá fakt.č: 317 – 8. decembra  2017 – KRIMAR – stopky ukazov.skóre

Číslo : 317
Suma s DPH: 71,04 Eur
Dodavateľ: KRIMAR

Prijatá fakt.č: 318 – 8.decembra  2017 – MANA – SHOP – indiánske luky

Číslo : 318
Suma s DPH: 206,90 Eur
Dodavateľ: MANA – SHOP

Prijatá fakt.č: 319 – 8.decembra  2017 – TJ Strojár – prenájom telocvične

Číslo : 319
Suma s DPH: 192,60 Eur
Dodavateľ: TJ Strojár

Prijatá fakt.č: 320 – 8.decembra  2017 – O2 – mobil riad.

Číslo : 320
Suma s DPH: 58,99Eur
Dodavateľ: O2

Prijatá fakt.č: 321 – 12.decembra  2017 – K TECH – tonery, valec

Číslo : 321
Suma s DPH: 191,64 Eur
Dodavateľ: K TECH

Prijatá fakt.č: 322 – 13.decembra  2017 – ESET – ANTIVIRUS 20 PC, 2 roky

Číslo : 322
Suma s DPH: 405,90 Eur
Dodavateľ: ESET

Prijatá fakt.č: 323 – 14.decembra  2017 – ZVAC SYSTEMS  – WD, HDD – Paspor. obal, USB

Číslo : 323
Suma s DPH: 465,92 Eur
Dodavateľ: ZVAC SYSTEMS

Prijatá fakt.č: 324 – 14.decembra  2017 – AD HOC – lukostrelba, plávanie, futbal

Číslo : 324
Suma s DPH: 165,00 Eur
Dodavateľ: AD HOC

Prijatá fakt.č: 325 – 15.decembra  2017 – Dvorák Anton – oprava strechy

Číslo : 325
Suma s DPH: 780,00 Eur
Dodavateľ: Dvorák Anton

Prijatá fakt.č: 326 – 15.decembra  2017 – GASING Sláviček – odborná skúška plyn.spotrebiče

Číslo : 326
Suma s DPH: 43,00
Dodavateľ: GASING Sláviček

Prijatá fakt.č: 327 – 15.decembra  2017 – AD ACTA – správa registratúry

Číslo : 327
Suma s DPH: 1.1572,96 Eur
Dodavateľ: AD ACTA

Prijatá fakt.č: 328 – 19.decembra  2017 –  Poradca podnikateľa – VSSZ – ročný prístup

Číslo : 328
Suma s DPH: 0,00 Eur
Dodavateľ: PP

Prijatá fakt.č: 329 – 19.decembra  2017 – MCK – prenájom Kultúrny domeček

Číslo : 329
Suma s DPH: 30,00 Eur
Dodavateľ:MCK

Prijatá fakt.č: 330 – 19.decembra  2017 – Dokumenta – Registratúrny denník

Číslo : 330
Suma s DPH: 345,00 Eur
Dodavateľ: DOKUMENTA

Prijatá fakt.č: 331 – 20.decembra  2017 – NATIONAL Pen – reklamné perá

Číslo : 331
Suma s DPH: 140,04 Eur
Dodavateľ: National Pen

Prijatá fakt.č: 332 – 20.decembra  2017 – AD HOC – lukostrelba., plávanie, dráha, súťaže

Číslo : 332
Suma s DPH: 1.120,00 Eur
Dodavateľ: AD HOC

Prijatá fakt.č: 333 – 21.decembra  2017 – L.Biesiková – vyučovanie AJ

Číslo : 333
Suma s DPH: 72,00 Eur
Dodavateľ: L.Biesiková

Prijatá fakt.č: 334 – 21.decembra  2017 – L.Biesiková – vyučovanie AJ

Číslo : 18,00 Eur
Dodavateľ: L.Biesiková

Prijatá fakt.č: 335 – 29.decembra  2017 – CBS-CYKLO MAPA –

Číslo : 335
Suma s DPH: 342,60 Eur
Dodavateľ: CBS

Prijatá fakt.č: 336 – 29.decembra  2017 – ALZA – PC LENOVO

Číslo : 336
Suma s DPH: 673,60 Eur
Dodavateľ: ALZA

Prijatá fakt.č: 337 – 29.december  2017 – AGA 27 – Trampolína

Číslo : 337
Suma s DPH: 169,00 Eur
Dodavateľ: AGA 27

Objednávka č. 338 – 4.november –  BEREND SEN – rohože

čislo: 338

Suma s DPH: 48,60 Eur

Dodávateľ: BEREND SEN

Objednávka č. 339 – 5.november –  Telecom – pevná sieť

čislo: 339

Suma s DPH: 38,17 Eur

Dodávateľ: Telecom

Objednávka č. 340 – 5.november –  Telecom – mobilná sieť

čislo: 340

Suma s DPH: 33,68 Eur

Dodávateľ: Telecom

Objednávka č. 341 – 11.november –  O2 – mobil riad.

čislo: 341

Suma s DPH: 74,12 Eur

Dodávateľ: O2