21. september 2015 Zmluva o poskytovaní služieb Cvč – Ivaks s.r.o.

26. august 2015 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja 37/1

26. august 2015 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja 37/2

26. august 2015 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja 37/3

26. august 2015 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja 37/4

26. august 2015 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja 37/5

26. august 2015 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja 37/6

26. august 2015 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja 37/7

26. august 2015 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja 37/8

8. augusta 2015 Zmluva o poskytnutí služieb č.5/2015

20. júl 2015 Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách 31/1

14. júl 2015 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie 33/1

14. júl 2015 Predmet zmluvy 33/2

14. júl 2015 Podmienky dodávky elektrickej energie zabezpečenie distribúcie elektrickej energie 33/3

14. júl 2015 Platobné podmienky a fakturácia 33/4

14. júl 2015 Záverečné ustanovenia 33/5

9. júl 2015 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – NAFTA 34/1

9. júl 2015 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – NAFTA 34/2

9. júl 2015 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – NAFTA 34/3

9. júl 2015 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – NAFTA 34/4

9. júl 2015 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – NAFTA 34/5

9. júl 2015 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – NAFTA 34/6

9. júl 2015 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – NAFTA 34/7

9. jún 2015 Zmluva o poskytovaní služieb – Databanka firiem s.r.o. – 30/1

9. jún 2015 Zmluva o poskytovaní služieb – Databanka firiem s.r.o.  30/214. apríl 2015 Zmluva o poskytovaní služieb – Ivaks s.r.o. 29/1

15. máj 2015 kúpna zmluva CVČ – Aqua Pro

14. apríl 2015 Zmluva o poskytovaní služieb – Ivaks s.r.o. 29/2

7. apríl 2015 Kúpna zmluva – PC SEMA, s.r.o. 28/1

7. apríl 2015 Kúpna zmluva – PC SEMA, s.r.o. 28/2

7. apríl 2015 Kúpna zmluva – PC SEMA, s.r.o. 28/3

27. marec 2015 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní športovej súťaže 25/1

27. marec 2015 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní športovej súťaže 25/2

23. marec 2015 Kúpna zmluva – VAŠA Slovensko 26/1

23. marec 2015 Kúpna zmluva – VAŠA Slovensko 26/2

23. marec 2015 Kúpna zmluva – VAŠA Slovensko 26/3

23. marec 2015 Kúpna zmluva – VAŠA Slovensko 26/4

23. marec 2015 Kúpna zmluva – VAŠA Slovensko 26/5

23. marec 2015 Kúpna zmluva – Vaša Slovensko, s.r.o. 27/1

23. marec 2015 Kúpna zmluva – Vaša Slovensko, s.r.o. 27/2

23. marec 2015 Kúpna zmluva – Vaša Slovensko, s.r.o. 27/3

2. február 2015 Zmluva o poskytovaní služieb – Bratislavský šachový zväz 24/1

12. február 2015 Zmluva o poskytovaní služieb – Bratislavský šachový zväz 24/2

13. január 2015 Dohoda o poskytovaní služieb – Slovenský zväz telesne postihnutých 20/1

13. január 2015 Dohoda o poskytovaní služieb – Slovenský zväz telesne postihnutých 20/2

15. január 2015 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní predmetových olympiád – Ministerstvo vnútra 21/1

15. január 2015 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní predmetových olympiád – Ministerstvo vnútra 21/2

21. január 2015 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní šk. športovej súťaže – Ministerstvo vnútra 22/1

21. január 2015 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní šk. športovej súťaže – Ministerstvo vnútra 22/2

15. január 2015 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní predmetových olympiád – Ministerstvo vnútra 23/1

15. január 2015 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní predmetových olympiád – Ministerstvo vnútra 23/2

9. január 2015 Zmluva o poskytnutí služieb – príspevková organizácia mesta 15/1

9. január 2015 Zmluva o poskytnutí služieb – príspevková organizácia mesta 15/2

9. január 2015 Dohoda o spolupráci – Základná škola Záhorácka ulica 19/1

Pokračovaním prezerania obsahu našej web stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

Na stránke www.skinpoint.sk používame cookies na zvýšenie funkčnosti a zlepšenie výkonnosti našich web stránok, aby sme vytvorili lepší zážitok pre našich návštevníkov. Ak pokračujete v prehliadaní obsahu našej web stránky bez zmeny v nastavení cookies, alebo ste klikli na Akceptujte, tak súhlasíte s ich použitím.

Zavrieť