Faktúra č. Dátum prijatia faktúry Dodávateľ Predmet fakturácie  Suma s DPH
1/20 10.1.2020 Orange mobil riad. 29€
2/20 10.1.2020 AQUA Prenájom 180€
3/20 10.1.2020 T- Pevná linka 49,18€
4/20 10.1.2020 Termming Teplo 1267,96€
5/20 10.1.2020 Mesto MA PCO- SMP 24,62€
6/20 10.1.2020 Mesto MA PCO- CVČ 28,89€
7/20 10.1.2020 SSE El. CVČ záloha 20€
8/20 10.1.2020 Luka Team PO a BOZP 100€
9/20 15.1.2020 Komunálna pois. Poistenie AČ 13,28€
10/20 15.1.2020 Komunálna pois. Poistenie AČ 13,28€
11/20 13.1.2020 Kreat. štúdio Dekoratívny materiál 46,10€
12/20 15.1.2020 Ledum Kamara Tonery 125,67€
13/20 16.1.2020 Atak Rozhodcovský dres 50,90€
14/20 16.1.2020 SPP Plyn 81€
15/20 17.1.2020 AD Hoc ŠH Malina 420€
16/20 20.1.2020 Junior Ceny AJ, NJ 140,10€
17/20 20.1.2020 Junior Ceny – Šaliansky Maťko 50,06€
18/20 20.1.2020 Junior Hra mal. objav. 58,80€
19/20 20.1.2020 LB Design Ceny – Ľadový hokej 250,39€
20/20 22.1.2020 Kamiko Toaletný papier 42,77€
21/20 22.1.2020 Junior Kancelárske potreby 7,02€
22/20 22.1.2020 Junior Kancelárske potreby 18,89€
23/20 22.1.2020 Luka Team Poistenie AČ 60€
24/20 22.1.2020 BVS SMP – voda 24,71€
25/20 22.1.2020 UP Slovensko Gastrolístky 999,60€
26/20 27.1.2020 T- Pevná sieť 30€
27/20 28.1.2020 UP Slovensko Gastrolístky 999,60€
28/20 28.1.2020 Generali Poistenie osôb 1214,62€
29/20 3.2.2020 Demi šport Tepláky, mikina 388,70€
30/20 30.1.2020 Peter Tóth Jodovy roztok 19,40€
31/20 3.2.2020 Sarama Výučba AJ 54€
32/20 3.2.2020 Junior Ceny do tomboly 66,63€
33/20 3.2.2020 Mia Koncert- karneval 150€
34/20 6.2.2020 Ledum Kamara Tonery 171,71€
35/20 6.2.2020 Elis Rohože 40,63€
36/20 6.2.2020 Mesto MA PCO SMP 24,62€
37/20 6.2.2020 Mesto MA PCO CVČ 28,89€
38/20 6.2.2020 SSE El. CVČ – zál. 100€
39/20 6.2.2020 Termming Teplo 1267,96€
40/20 10.2.2020 Orange Mobil. zariad. 29€
41/20 10.2.2020 T- Pevná sieť 49,48€
42/20 10.2.2020 SPP Plyn 79€
43/20 10.2.2020 SSE El. SMP – zál. 43€
44/20 10.2.2020 BVS Voda CVČ 55,73€
45/20 6.2.2020 Alza SSD disk 205,30€
46/20 10.2.2020 BPP Hojdačka, madla 51,40€
47/20 10.2.2020 M.S.Holding Hlina 61,90€
48/20 12.2.2020 BPP rebrík, volant, karab. 32,70€
49/20 19.2.2020 AD HOC ŠH Malina 1106,50€
50/20 19.2.2020 LUKA TEAM PO + BOLP 20€
51/20 19.2.2020 SSE vyúč. čl. CVČ 141,45€
52/20 11.2.2020 Knihy pre každ. ceny 169,55€
53/20 19.2.2020 LB Design Ceny – volejbal 123,35€
54/20 19.2.2020 Junior Ceny DO, GO 239,99€
55/20 28.2.2020 LB Design Ceny – Najlepší športovec 285,17€
56/20 28.2.2020 T- Mobilná sieť 30€
57/20 28.2.2020 DEMI šport Medaily 67,50€
58/20 28.2.2020 MsCSS Obedy JP 210,60€
59/20 28.2.2020 Košík Futbalové siete 211,80€
60/20 3.3.2020 AQUA PRO Voda 21,42€
61/20 3.3.2020 Elis Rohože 40,63€
62/20 3.3.2020 SWAN Internet 3-8/20 83,94€
63/20 3.3.2020 Učeb. pomôcky Chemikálie 68,74€
64/20 3.3.2020 Sarama AJ – výučba 36€
65/20 3.3.2020 SSE El. CVČ – záloha 100€
66/20 3.3.2020 SSE El. SMP – záloha 43€
67/20 3.3.2020 Mesto MA PCO CVČ 28,89€
68/20 3.3.2020 Mesto MA PCO SMP 24,62€
69/20 3.3.2020 Termming Teplo 1267,96€
70/20 13.3.2020 Orange Mobil. zariad. 29,03€
71/20 13.3.2020 SPP Plyn 74€
72/20 13.3.2020 BVS Voda CVČ 55,73€
73/20 13.3.2020 T- Pevná linka 49,18€
74/20 13.3.2020 Ledum Kamara Tonery 115,31€
75/20 23.3.2020 SSE El. CVČ – vyučt. 2/20 45,31€
76/20 23.3.2020 RVC Publikácia „Účt. s.“ 39€
77/20 27.3.2020 IVES Vzdial. prístup 27,96€
78/20 27.3.2020 AD HOC ŠH MALINA 342€
79/20 27.3.2020 T- Mobilná sieť 30€
80/20 1.4.2020 Termming Teplo 1267,96€
81/20 1.4.2020 SSE El. SMP – záloha 43€
82/20 1.4.2020 SSE El. CVČ – záloha 100€
83/20 1.4.2020 Mesto MA PCO CVČ 29,67€
84/20 1.4.2020 Mesto MA PCO SMP 25,29€
85/20 8.4.2020 Elis Rohože 46,04€
86/20 8.4.2020 UP Slovensko Gastrolístky 6398,72€
87/20 8.4.2020 SPP Plyn 41€
88/20 8.4.2020 Sarama AJ – výučba 36€
89/20 8.4.2020 AD HOC ŠH MALINA 78€
90/20 8.4.2020 Orange Mobil. riad. 29€
91/20 8.4.2020 Z + M Prenájom tlač. 185,52€
92/20 8.4.2020 Luka Team PO a BOZP 100€
93/20 8.4.2020 T- Pevná linka 49,18€
94/20 20.4.2020 BVS Voda CVČ 55,73€
95/20 20.4.2020 Chemiko Deratizácia 118,20€
96/20 9.4.2020 Alza MS Office 2x 460,64€
97/20 5.5.2020 T- 30€
98/20 27.4.2020 PapaGril Kancelársky papier 41,72€
99/20 5.5.2020 Elis 12,53€
100/20 5.5.2020 Mesto MA PCO CVČ 29,67€
101/20 5.5.2020 Mesto MA PCO SMP 25,29€
102/20 5.5.2020 Termming Teplo 1267,96€
103/20 5.5.2020 SSE El. CVČ – záloha 100€
104/20 5.5.2020 SSE El. SMP – záloha 43€
105/20 12.5.2020 Orange mobil. riad. 29€
106/20 12.5.2020 SPP plyn 16
107/20 12.5.2020 BVS voda 55,73
108/20 12.5.2020 T- pevná linka 49,18
109/20 22.5.2020 Office gastro, dezinfeknčné pros. 271
110/20  22.5.2020 BVS voda SMP 20,22
111/20 2.6.2020 T- mobil 30
112/20 2.6.2020 mesto MA komun. odpad 192,19
113/20 4.6.2020 Elis rohože 20,89
114/20 4.6.2020 Termming teplo 1267,96
115/20 4.6.2020 PO-Projekt prot. kontrola 100,80
116/20 4.6.2020 mesto MA PCO 29,67
117/20 4.6.2020 mesto MA PCO – SMP 25,29
118/20 4.6.2020 SSE elektrika – záloha 100
119/20 4.6.2020 SSE elektrika – záloha 43
120/20 2.6.2020 Thermis ochr. štíty 0
121/20 11.6.2020 SPP plyn 11
122/20 11.6.2020 BVS voda 55,73
123/20 11.6.2020 T- pevná sieť 49,18
124/20 11.6.2020 Esko tričká 787,20
125/20 11.6.2020 DEMI šport dresy 717,06
126/20 22.6.2020 Junior ceny 110,11
127/20 22.6.2020 Kamiko uterky 152,93
128/20 22.6.2020 ZVC Senica Seminár 190
129/20 25.6.2020 Junior kanc. potreby 46,93
130/20 25.6.2020 Orange mobil riad. 44
131/20 1.7.2020 Elis rohže 42,12
132/20 1.7.2020 T mobilnásieť 30
133/20 1.7.2020 Aqua Pro voda 49,98
134/20 3.7.2020 Termming teplo 1267,96
135/20 3.7.200 SSE-CVČ-el. záloha 100
136/20 3.7.2020 SSE-SMP-el. záloha 43
137/20 3.7.2020 Mesto MA PCO-SMP 25,29
138/20 3.7.2020 Mesto MA PCO-CVČ 29,67
139/20 3.7.2020 SPP plyn 11
140/20 7.7.2020 Luka Team PO a BOZP 100
141/20 7.7.2020 Z+M prenájom tlačiarne 254,37
142/20 8.7.2020 Orange mobil riad. 20,11
143/20 9.7.2020 Kominárstvo kontrola dymovodu 36
144/20 9.7.2020 BVS voda-CVČ 55,73
145/20 9.7.2020 Termming teplo-vyúčtovanie za r. 2019 233,96
146/20 14.7.2020 T pevná  linka 54,95
147/20 16.7.2020 M. Jančařík kontrola ihriska 240
148/20 20.7.2020 Orange mobil riad. 107,35
149/20 20.7.2020 Ferri Tours preprava detí LT 300
150/20 22.7.2020 Poradca predpl. časopicu PaM 38
151/20 29.7.2020 T mobilná sieť 31,40
152/20 29.7.2020 Generali úrazové poistenie 1124,65
153/20 29.7.2020 Remedy point zdrav. služba 576
154/20 5.8.2020 Termming teplo 1267,96
155/20 5.8.2020 SSE el.CVČ-záloha 100
156/20 5.8.2020 SSE el. SMP-záloha 43
157/20 5.8.2020 Mesto MA PCO-CVČ 29,67
158/20 5.8.2020 Mesto MA PCO-SMO 25,29
159/20 5.8.2020 Ferri Tours preprava detí LT 240
160/20 5.8.2020 SPP plyn 11
161/20 5.8.2020 Scansis náhradné diely-ihrisko 105,60
162/20 5.8.2020 Elis rohože 54,85
163/20 5.8.2020 ZŠ Záhor. obedy-LT 754
164/20 12.8.2020 T pevná sieť 88,87
165/20 12.8.2020 Orange mobil riad. 28
166/20 12.8.2020 MsCSS obedy-LT 195
167/20 14.8.2020 Ives Win Ibeu 83,65
168/20 25.8.2020 T mobilná sieť 30
169/20 25.8.2020 BVS voda SMP 20,22
170/20 25.8.2020 Rios obedy LT 83,50
171/20 25.8.2020 M. Taraba septik 40
172/20 28.8.2020 Ofo Travel preprava osôb 120
173/20 3.9.2020 Termming teplo 1267,96
174/20 3.9.2020 SSE el. CVČ-záloha 100
175/20 3.9.2020 SSE el. SMP-záloha 43
176/20 3.9.2020 Mesto MA PCO-CVČ 29,67
177/20 3.9.2020 Mesto MA PCO-SMP 25,29
178/20 8.9.2020 Swan internet 83,94
179/20 8.9.2020 TJ Strojár šport. sústredenie-ZÚ Judo 260,40
180/20 8.9.2020 Orange mobil riad. 20
181/20 8.9.2020 Mgr. D. Bieleszová školenie 90
182/20 8.9.2020 Komun. poisť. postenie AČ 19,92
183/20 10.9.2020 SPP plyn 13
184/20 10.9.2020 Kamiko toal. papier, utierky 199,30
185/20 10.9.2020 BVS voda CVČ 49,04
186/20 10.9.2020 T pevná sieť 20,59
187/20 17.9.2020 Ledum Kamara tonery 185,68
188/20 24.9.2020 F. Hájek žalúzie 550
189/20 24.9.2020 Komun.poisť. poistenie AČ 6,64
190/20 24.9.2020 T mobilná sieť 30
191/20 24.9.2020 TPD Al-ko vysávač 159
192/20 5.10.2020 Merida dávkovače,zásobníky 562,54
193/20 5.10.2020 SPP plyn 39
194/20 5.10.2020 Luka Team BOZP-AČ 80
195/20 5.10.2020 Luka Team PO-CVČ 100
196/20 5.10.2020 Dortun stojan,rúška,rukavice 391,14
197/20 5.10.2020 Termming teplo 1267,96
198/20 5.10.2020 SSE voda CVČ-záloha 100
199/20 5.10.2020 SSE voda SMP-záloha 43
200/20 5.10.2020 Mesto MA PCO-CVČ 29,67
201/20 5.10.2020 Mesto MA PCO-SMP 25,29
202/20 5.10.2020 Vema prístup 10/20-9/21 219,72
203/20 8.10.2020 Elis rohože 42,12
204/20 8.10.2020 Z+M prenájom tlač. 193,90
205/20 8.10.2020 Orange mobil riad. 20
206/20 8.10.2020 Conrad elec. term. hlavice 4070,9
207/20 8.10.2020 T pevná linka 26,72
208/20 8.10.2020 BVS voda CVČ 49,04
209/20 8.10.2020 Nic Hosting doména CVČ 87,79
210/20 13.10.2020 Chemiko deratizácia 118,20
211/20 13.10.2020 Elram revízia el. spotrebičov 72,60
212/20 13.10.2020 M. Taraba septik 40
213/20 19.10.2020 Dor-sport slzička 276,41
214/20 19.10.2020 Magic Print toner 114
215/20 19.10.2020 Swan internet 19,90
216/20 20.10.2020 Gasing odb.prehl.plyn.spotr. 48
217/20 20.10.2020 Poradca PaM doplatok r. 2020 38
218/20 20.10.2020 Poradca PaM doplatok r. 2021 38
219/20 23.10.2020 Magic Print tonery 124,56
220/20 23.10.2020 Satino zásobník na WC papier 120,10
221/20 26.10.2020 T mobil. sieť 30
222/20 27.10.2020 Audio part. Adam Hall 71,50
223/20 27.10.2020 Ledum kamara tonery 63,57
224/20 27.10.2020 Elektrosped SSD 131,10
225/20 28.10.2020 Workie pršiplášte 109,20
226/20 6.11.2020 Aqua Pro voda 42,84
227/20 6.11.2020 Elis rohože 21,06
228/20 6.11.2020 Termming teplo 1267,96
229/20 6.11.2020 SSE el.CVČ-záloha 100
230/20 6.11.2020 SSE el.SMP-záloha 43
231/20 6.11.2020 Mesto MA PCO-CVČ 29,67
232/20 6.11.2020 Mesto MA PCO-SMP 25,29
233/20 6.11.2020 Vosi plus pršiplášte 13
234/20 6.11.2020 Wolters Kluwer Manaž. školy 155
235/20 6.11.2020 SPP plyn 65
236/20 6.11.2020 Wplters Kluwer účtpvníctvo 179
237/20 12.11.2020 T pevná sieť 31,67
238/20 12.11.2020 DM comp Apple iPhone 445,50
239/20 12.11.2020 TPD reproduktor 426
240/20 12.11.2020 Orange mobil riad. 20
241/20 12.11.2020 BVS voda CVČ 49,04
242/20 12.11.2020 SSE el. CVČ-vyúčt. 5,06
243/20 16.11.2020 Junior ceny 225,38
244/20 18.11.2020 Nic Hosting Smallbox 7,22
245/20 19.11.2020 UP Slovensko gastrolístky 1407,72
246/20 23.11.2020 OZ knihy 38,30
247/20 23.11.2020 BVS voda SMP 20,22
248/20 23.11.2020 Thomann repeoduktor,stojan,kábel 719,60
249/20 24.11.2020 P+M+P UV lampa 143,50
250/20 25.11.2020 T mobilná sieť 30
251/20 25.11.2020 Lemon Trade záhradný domček 2615
252/20 25.11.2020 Muziker piano, mixpult 1365,90
253/20 3.12.2020 Junior kancelárske potreby 127
254/20 4.12.2020 Bon Trade lampy 168,58
255/20 4.12.2020 Nay notebooky-2 ks 1287,98
256/20 4.12.2020 Alza tašky,USB,púzdro 172,10
257/20 4.12.2020 Termming teplo 1267,96
258/20 4.12.2020 SSE el. CVČ-záloha 100
259/20 4.12.2020 SSE el. SMP-záloha 43
260/20 4.12.2020 Mesto MA PCO-CVČ 29,67
261/20 4.12.2020 Mesto MA PCO-SMP 25,29
262/20 8.12.2020 Raabe príručka-Ako riadiť školu 28
263/20 8.12.2020 SPP plyn 76
264/20 8.12.2020 Orange mobil riad. 20
265/20 10.12.2020 BVS voda CVČ 49,04
266/20 10.12.2020 T pevná sieť 30,59
267/20 10.12.2020 Elek Team elektroinštalácia 3509,88
268/20 10.12.2020 National Pen perá 159,49
269/20 14.12.2020 J. Novota maliarske práce 840
270/20 14.12.2020 J. Novota maliarske práce 9314
271/20 14.12.2020 J. Novota betónová platňa pod domček 1300
272/20 17.12.2020 Tech Hous SUB 1152,93
273/20 17.12.2020 Junior ceny 196,66
274/20 17.12.2020 Yurkovic design grafické a obsahové úpravy web stránky 360
275/20 17.12.2020 P. Suchánek kreslá-2 ks 339
276/20 17.12.2020 CBC knihy 1320
277/20 29.12.2020 Asko nábytok predsieň 171,90
278/20 29.12.2020 T mobilná sieť 30
279/20 8.1.2021 Z+M prenájom tlačiarne 175,75
280/20 8.1.2021 Elis rohože 42,12
281/20 8.1.2021 BVS voda CVČ 49,04
282/20 8.1.2021 T pevná linka 30,59

 

Pokračovaním prezerania obsahu našej web stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

Na stránke www.skinpoint.sk používame cookies na zvýšenie funkčnosti a zlepšenie výkonnosti našich web stránok, aby sme vytvorili lepší zážitok pre našich návštevníkov. Ak pokračujete v prehliadaní obsahu našej web stránky bez zmeny v nastavení cookies, alebo ste klikli na Akceptujte, tak súhlasíte s ich použitím.

Zavrieť