Zoznam obcí, ktoré prispievajú na záujmovú činnosť finančným príspevkom mestu Malacky ako zriaďovateľovi CVČ v Malackách:
(vychádzame zo Zmluvy o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2023
k 6. 9. 2023)

 

 1. Brodské (s platnosťou od januára 2024)
 2. Borský MIkuláš (s platnosťou od januára 2024)
 3. Čáry
 4. Gajary
 5. Jakubov
 6. Kostolište
 7. Láb
 8. Lakšárska Nová Ves
 9. Malé Leváre
 10. Pernek
 11. Plavecké Podhradie
 12. Plavecký Mikuláš
 13. Plavecký Štvrtok
 14. Prievaly
 15. Rohožník
 16. Sološnica
 17. Studienka
 18. Stupava
 19. Suchohrad
 20. Veľké Leváre
 21. Záhorská Ves (s platnosťou od januára 2024)
 22. Závod
 23. Zohor