Zoznam obcí, ktoré prispievajú na záujmovú činnosť finančným príspevkom mestu Malacky ako zriaďovateľovi CVČ v Malackách:
(vychádzame zo Zmluvy o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2023
k 6. 9. 2023)

 

 1. Brodské (od januára 2024)
 2. Čáry
 3. Gajary
 4. Jakubov
 5. Kostolište
 6. Láb
 7. Lakšárska Nová Ves
 8. Malé Leváre
 9. Pernek
 10. Plavecké Podhradie
 11. Plavecký Mikuláš
 12. Plavecký Štvrtok
 13. Prievaly
 14. Rohožník
 15. Sološnica
 16. Studienka
 17. Stupava
 18. Suchohrad
 19. Veľké Leváre
 20. Závod
 21. Zohor