Zoznam obcí, ktoré prispievajú na záujmovú činnosť finančným príspevkom mestu Malacky ako zriaďovateľovi CVČ v Malackách:
(vychádzame zo Zmluvy o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2023
k 6. 9. 2023)

 

 1. Čáry
 2. Gajary
 3. Jakubov
 4. Kostolište
 5. Láb
 6. Lakšárska Nová Ves
 7. Malé Leváre
 8. Pernek
 9. Plavecké Podhradie
 10. Plavecký Mikuláš
 11. Plavecký Štvrtok
 12. Prievaly
 13. Sološnica
 14. Studienka
 15. Stupava
 16. Suchohrad
 17. Veľké Leváre
 18. Závod
 19. Zohor